toegang tot zorg, wijkverpleegkundige, mentale gezondheidscentra, bemoeizorg

5 maart 2023 – De monitor Toegankelijkheid van Zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) laat zien dat de ziekenhuiszorg in februari licht wordt opgeschaald en de wachttijden iets afnemen. Uit het Zorgbeeldportaal blijkt dat 59% van de ziekenhuizen de planbare zorg volledig levert. Dit percentage ligt iets hoger dan in januari. Het aantal mensen dat…

toegang, gedwongen zorg

16 juni 2020 – Opnieuw haalde Charlotte Bouman de pers. Helaas, publiciteit is niet haar doel. Ze wil gewoon toegang tot zorg. Niet alleen voor zichzelf, maar voor alle ernstig psychisch zieke mensen die niet de zorg krijgen die ze nodig hebben, aldus Bert van der Hoek, voorzitter van de Raad van Bestuur van het  Trimbos-instituut. Dat…