Update richtlijn GGZ en corona: gebruik van sneltesten en zelftesten in de ggz

Facebooktwitterlinkedinmail

19 april 2021 – Op 15 april 2021 is de twaalfde versie van de richtlijn GGZ en corona gepubliceerd. Aan de richtlijn is een nieuwe paragraaf toegevoegd over het gebruik van sneltesten en zelftesten in de ggz.

Wanneer sneltesten of zelftesten te gebruiken?

  1. Zelftest onder supervisie is aan te raden voor gebruik op de locatie omdat voor de sneltest een deskundige aanwezig moet zijn voor afname en aflezen van het resultaat.
  2. Het gebruik van sneltesten en zelftesten bij klachten wordt afgeraden. In dat geval moet de PCR-test worden ondergaan.
  3. De zelftest kan wel gebruikt worden om de veiligheid bij groepsbehandelingen of -activiteiten, bezoek op de afdeling of het bezoek aan dagbesteding te verhogen.
  4. Samenhangend hiermee is de vaccinatiegraad van een afdeling of doelgroep van belang.

Wanneer de vaccinatiegraad binnen een behandelgroep, klinische verblijfsafdeling of dagbestedingslocatie hoog is neemt het voordeel van sneltesten af.

Afnemen zelftest bij patiënten of bezoekers
Voor het verhogen van de veiligheid bij groepsbehandelingen, groepsactiviteiten, bezoek van dagbesteding of het toelaten van bezoek op de afdeling kan worden overwogen de patiënten of bezoekers preventief een zelftest onder supervisie af te laten nemen.

  1. Bij een positieve uitslag moet betrokkene in quarantaine en contact opnemen met de GGD voor het ondergaan van een PCR-test.
  2. Deze tests moeten bij de ingang van de instelling/praktijk worden uitgevoerd en vraagt ongeveer 20 minuten tot de uitslag bekend is.
  3. Het ondergaan van de test kan niet als voorwaarde voor toegang tot de behandeling gelden.

Afnemen sneltest bij personeel met klachten
De inzet van sneltesten bij medewerkers met klachten is in de LCI-richtlijn van het RIVM ongewijzigd. Het is zinvol om hiermee snel positieve gevallen vast te stellen. Bij een negatieve testuitslag is een herhaling met een PCR-test nog steeds verplicht.

Over de richtlijn GGZ en corona
De richtlijn GGZ en corona is een levend document. Zodra beleidswijzigingen of andere ontwikkelingen daar aanleiding toe geven, komt de werkgroep weer bijeen om te inventariseren of aanpassing van de richtlijn nodig is. In het versiebeheer bij de richtlijn kan je alle wijzigingen van het afgelopen jaar teruglezen.

De richtlijn vind je voortaan in het A-Z overzicht onder de C van corona; de meest logische plek in het overzicht. De richtlijn blijft wel GGZ en corona heten.

Bron: ggzstandaarden.nl

Dit bericht is 2233 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail