Time-out verwarde personen geen oplossing voor problemen

Facebooktwitterlinkedinmail

politie, verwarde personen, time-out

12 juli 2016 – Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) en staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) kondigen een time-out-periode van drie dagen aan voor de verplichte behandeling van patiënten met een psychische stoornis. Verwarde personen die mogelijk een gevaar voor zichzelf of anderen zijn, worden in die drie dagen geobserveerd.

Er wordt dan bekeken hoe deze mensen het beste geholpen kunnen worden. Na contact met onder meer familie en naasten kan dan alsnog worden besloten dat zij gedwongen hulp krijgen. GGZ Nederland vindt het belangrijk dat er aandacht is voor de problematiek rondom verwarde personen, maar ziet deze maatregel niet als structurele oplossing.

Voorzitter van GGZ Nederland Jacobine Geel zegt er in het NOS Radio1 journaal vrijdagochtend 8 juli het volgende over: “we zijn al geruime tijd met de minister in gesprek over dit plan. Wij stellen allemaal vast dat er hard gewerkt moet worden aan de problemen rondom verwarde personen, maar wij vrezen dat een time-out-periode van drie dagen niet de oplossing is. Vaak wordt ook in drie dagen te weinig zichtbaar waardoor je toch geen vervolgstappen kunt nemen. Het heeft er toch een beetje de schijn van dat dit een soort generieke openbare ordemaatregel is, meer dan een handelings- en behandelingsperspectief en daar maken wij ons zorgen over.”

GGZ Nederland pleit ervoor om de rechter meer armslag te geven bij zijn beslissing tot voortzetting van de inbewaringstelling van die persoon. Waardoor er automatisch meer ruimte is voor nadere observatie, het vaststellen van de aard van de stoornis en de mogelijke behandelroute. Daarnaast onderschrijft GGZ Nederland de adviezen in de Tweede Tussenrapportage van het Aanjaagteam Verwarde Personen om op maat perspectieven te bieden die de patiënt nodig heeft.

Bron: ggznederland.nl

Dit bericht is 3068 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail