15 februari 2017 – Gisteren is de Wet verplichte ggz aangenomen in de Tweede Kamer, maar de Observatieregel is geschrapt. Het wordt dus niet mogelijk om mensen die verward overkomen drie dagen verplicht ter observatie op te nemen.  MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid heeft intensief gestreden en veel gesprekken met Tweede Kamerleden gevoerd om de observatiemaatregel van…

8 februari 2017 – Een van de uitkomsten van het negen uur durende Kamerdebat over de Wet verplichte ggz vorige week was een afwijzing van de voorgestelde observatiemaatregel door een meerderheid in  de Tweede Kamer. Onwenselijk en wellicht ook overbodig. Het wetsvoorstel voorziet immers al in een crisismaatregel, die de ruimte biedt om verplicht zorg…

12 juli 2016 – Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) en staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) kondigen een time-out-periode van drie dagen aan voor de verplichte behandeling van patiënten met een psychische stoornis. Verwarde personen die mogelijk een gevaar voor zichzelf of anderen zijn, worden in die drie dagen geobserveerd. Er wordt dan bekeken hoe deze…

11 juli 2016 – De NVvP is teleurgesteld in de oplossing van minister Schippers voor de zogenaamde verwarde personenproblematiek. De observatiemaatregel is overbodig en onrechtmatig en stimuleert oneigenlijk gebruik van de ggz. Minister Edith Schippers (VWS) meldde vorige week, mede namens staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VenJ), aan de Tweede Kamer dat zij het wetsvoorstel verplichte ggz…

  8 juli 2016 –Het Landelijk Platform GGZ is verbijsterd over het voorstel van ministers Schippers om de Wet verplichte ggz aan te scherpen in het kader van de aanpak van verwarde personen. Minister Schippers is met een reeks aanscherpingen gekomen van haar wetsvoorstel verplichte ggz. Hierin kondigt zij onder andere een verplichte time out-procedure aan…

8 juli 2016 – Er komt een time out-procedure waardoor het mogelijk wordt verwarde personen die als gevolg van een psychische stoornis gevaarlijk gedrag kunnen gaan vertonen, te observeren. Zo komt er tijd en gelegenheid om vast te stellen wat er nodig is om hen te helpen. Ook wordt de positie en betrokkenheid van de familie…