Test de onafhankelijke clientondersteuning WMO in uw gemeente

Facebooktwitterlinkedinmail

clientondersteuning

12 augustus 2016 – Cliëntondersteuning is onafhankelijke ondersteuning voor inwoners. Met de zelftest controleert u of deze ondersteuning in uw gemeente voldoet aan de eisen van de Wmo 2015. Gebruik de zelftest ook als basis voor een dialoog over cliëntondersteuning. De publicatie bestaat uit een lijst van testvragen met toelichting.

Wat levert de zelftest cliëntondersteuning op?

De gemeente en cliëntvertegenwoordigers kunnen de zelftest op verschillende manieren gebruiken, bijvoorbeeld:

  • Een manier voor de gemeente om het eigen beleid kritisch te bekijken.
  • Cliëntvertegenwoordigers kunnen ermee toetsen of de gemeente voldoet aan de wettelijke eisen voor cliëntondersteuning.
  • Gemeente en cliëntenvertegenwoordigers gebruiken een ingevulde test als basis voor de dialoog over cliëntondersteuning.

Wat is de zelftest cliëntondersteuning?

Cliëntondersteuning bestaat uit informatie, advies en algemene ondersteuning. De ondersteuning draagt bij aan het versterken van zelfredzaamheid en participatie.

De zelftest heeft vragen over:

  • het gemeentelijke beleidsplan;
  • de kwaliteit van de cliëntondersteuning;
  • hoe inspraak van bewoners op de cliëntondersteuning is geregeld.

Daarnaast toetst de zelftest:

  • de onafhankelijkheid van de cliëntondersteuning;
  • of de cliëntondersteuning gericht is op alle levensgebieden, zoals maatschappelijke ondersteuning, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen;
  • of de cliëntondersteuning toegankelijk is voor iedere inwoner;
  • of de gemeente inwoners informeert over cliëntondersteuning;

Ontwikkelaar

De VNG heeft in opdracht van het ministerie van VWS deze zelftest ontwikkeld in samenwerking met Ieder(in), Landelijke Cliëntenraad, Landelijk Platform GGZ, Koepel van ouderenorganisaties CSO, Landelijk Platform Cliëntenraden MEE en de koepel van Wmo raden.

Ga naar de Zelftest cliëntondersteuning voor gemeenten (pdf).

Bron: gemeentevandetoekomst.nl

 

Dit bericht is 2737 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail