Onacceptabel dat CBS zorgmijding niet onderzoekt

Facebooktwitterlinkedinmail

geld-lenen, eigen bijdrage, zorgmijden

5 augustus 2016 – Het is voor het CDA en SP onacceptabel dat het CBS niet onderzoekt of de eigen bijdragen voor Wmo-voorzieningen leiden tot zorgmijding. De SP heeft verantwoordelijk staatssecretaris Van Rijn (Wmo, PvdA) inmiddels om opheldering gevraagd en vindt dat het innen van eigen bijdragen voorlopig moet worden opgeschort. Ook het CDA gaat Van Rijn aan de tand voelen.

Waarheidsmijding
‘Deze staatssecretaris doet aan waarheidsmijding nu hij niet onderzoekt of de te hoge eigen bijdragen leiden tot zorgmijding’, stelt CDA-Kamerlid Mona Keijzer. ‘Al vanaf de eerste geluiden over de nieuwe zorgwetten heb ik voorgesteld eerst te kijken naar de effecten op de middeninkomens. Het mocht niet baten. Nu duidelijk wordt hoe desastreus het uitpakt, weigert hij onderzoek te doen naar de effecten van zijn beleid.’ Keijzer gaat schriftelijke vragen stellen ‘zodat glashelder wordt dat dit voor het CDA geen acceptabel onderzoek is’.

Bewust vage opdracht
De SP heeft Van Rijn inmiddels via Kamervragen om opheldering gevraagd. De SP-Kamerleden Renske Leijten en Henk van Gerven willen onder meer weten waarom het onderzoek is vertraagd en of het klopt dat het onderzoek, ‘in tegenstelling tot de uitdrukkelijke wens van de Kamer géén antwoord zal geven op de vraag of verhoogde eigen bijdragen leiden tot het mijden of opzeggen van zorg’, zoals Binnenlands Bestuurmaandag meldde. De SP eist inzicht in de exacte onderzoeksopdracht aan het CBS. De fractie heeft het sterke vermoeden dat de onderzoeksopdracht bewust vaag is geformuleerd ‘zodat het resultaat ervan uitsluitend zal leiden tot nog meer onderzoek in plaats van een daadwerkelijke aanpassing van het beleid’. Gelet op de vertraging van het onderzoek en de onzekerheid over de bruikbaarheid van de uitkomsten ervan, moeten alsnog alle eigen bijdragen voor de Wmo worden opgeschort, vindt de SP.

Direct actie
Keijzer en Leijten eisten in maart al direct actie van Van Rijn, nadat uit onderzoek van Binnenlands Bestuur en Ieder(in) bleek dat een kwart van de Nederlanders van zorg afziet omdat ze de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen niet meer kunnen betalen. Leijten (SP) wilde het innen van eigen bijdragen opschorten tot in ieder geval na het debat over het CBS-onderzoek naar de financiële gevolgen van de eigen bijdragen. Keijzer (CDA) pleitte voor het hanteren van fictieve (lage) uurtarieven zoals die ook onder de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) golden. Van Rijn stelde toen echter nog niet te willen ingrijpen, maar eerst het onderzoek van het CBS te willen afwachten. De staatssecretaris stelde in dat debat dat het CBS ook in kaart zou brengen hoeveel Wmo-gebruikers afzien van zorg door (te) hoge eigen bijdragen en wat daarvan de gevolgen zijn. Nu blijkt dat het CBS dat niet onderzoekt.

Bron: binnenlandsbestuur.nl

Dit bericht is 3517 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail