LOC: meer maatregelen nodig om stapeling zorgkosten te verminderen

Facebooktwitterlinkedinmail

15 januari 2019 – Om stapeling van zorgkosten te voorkomen is de wetswijziging voor het Wmo-abonnementstarief een belangrijke eerste stap voor betaalbare zorg. Om de stapeling van zorgkosten echt te verminderen, zijn meer maatregelen nodig, zoals het verlagen van de eigen bijdrage en eigen betalingen in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz).  Ieder(in) – netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte – stelde een brief met drie aandachtspunten op voor de Tweede Kamer en LOC heeft deze brief ook ondertekend.

LOC pleitte samen met andere maatschappelijke organisaties in juni 2018 voor de invoering van het abonnementstarief in de Wmo. De stapeling van zorgkosten is een groot probleem voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Voor deze groep worden zorg/ondersteuningskosten onbetaalbaar, terwijl tegemoetkomingen niet meestijgen of zijn wegbezuinigd.

Voor het grootste deel van de mensen die het betreft kunnen deze kosten niet vermeden worden, de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben is levensbreed en vaak levenslang nodig. Het is precies deze stapeling van kosten die een belemmering vormt voor het zo zelfstandig mogelijk inrichten van het leven en deelnemen in de samenleving.

Positief is het voornemen van het kabinet om de stapeling van zorgkosten aan te pakken. De wetswijziging voor het Wmo-abonnementstarief is een belangrijke eerste stap voor betaalbare zorg en tegen de stapeling van zorg/ondersteuningskosten. Voor mensen met een middeninkomen is deze maatregel van groot belang. In de afgelopen vier jaar zijn de zorgkosten voor deze groep verdubbeld, waardoor steeds meer mensen zorg zijn gaan mijden. Het is goed dat zij met deze maatregel tegemoet worden gekomen.

Meer maatregelen nodig

Om de stapeling van zorgkosten echt te verminderen, zijn meer maatregelen nodig, zoals het verlagen van de eigen bijdrage en eigen betalingen in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz).

In de brief vragen we vragen aan de Tweede Kamer aandacht voor de volgende punten:

  1. Begeleiding, dagbesteding en respijtzorg altijd onder abonnementstarief.
  2. Discussie tussen rijk en gemeenten over financiering mag mensen met zorgvraag niet raken.
  3. Meer nodig voor betaalbaarheid: pak eigen bijdrage en eigen betalingen Wlz aan.

Voor de uitgebreide toelichting: Download Brief van 8 januari 2019 aan Tweede Kamer over wetswijziging Wmo-abonnementstarief (pdf)

Meer informatie

10 vragen over het Wmo-abonnementstarief (website Ieder(in))

Bron: loc.nl

Dit bericht is 2809 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail