Brede publiekscampagne om taboe depressie te doorbreken

Facebooktwitterlinkedinmail

anger-and-depressie

12 augustus 2016 – Om het taboe rondom depressie te doorbreken start VWS eind september van dit jaar een brede publiekscampagne met als doel het verlagen van de drempel om over depressie te praten. Daarnaast zet de campagne verschillende doelgroepen aan tot positieve actie. De campagne heeft een meerjarig karakter.

Als onderdeel van de campagne wordt een website ingericht waar relevante informatie te vinden is over depressie. Op deze website wordt t.z.t. een digitale toolkit aangeboden met daarin onder andere banners en andere relevante campagnematerialen. Deze materialen kunt u benutten en inzetten in uw eigen praktijk en/of via uw eigen kanalen.

In Nederland krijgt bijna 20 procent (18,7%) van de volwassenen (18-64 jaar) ooit in het leven te maken met een depressie. In absolute aantallen maken zo’n 546.500 volwassenen per jaar een depressieve episode door. Bijna 800.000 mensen hebben een stemmingsstoornis.

Circa 13 procent van de Nederlandse moeders krijgt te maken met een postpartum depressie, die tot 12 maanden na de geboorte kan ontstaan. Van de kinderen met depressieve ouders ontwikkelt 40 procent een depressie voor het 18e jaar. De economische kosten (zorg en arbeidsproductiviteit) van depressie worden geschat op 1,5 miljard euro.

Hoewel de feiten en cijfers indrukwekkend zijn, is depressie in onze samenleving niet of nauwelijks onderwerp van gesprek. Er heerst een taboe op het onderwerp depressie. Als mensen meer kennis hebben over het ziektebeeld van een depressie (signalen kunnen herkennen), oordelen ze vaak minder hard. Dan wordt het makkelijker om het er met elkaar over te hebben, het gesprek erover aan te gaan en daarmee dus ook makkelijker om hulp te vragen. Voor de omgeving maakt dit het makkelijker om passend te reageren, initiatief te nemen en steun te geven. Dit is niet alleen voor iedereen veel prettiger, maar draagt ook bij aan vroegsignalering, effectievere behandeling en acceptatie in de samenleving.

 

Bron: psynip.nl

Dit bericht is 2975 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail