Mind2Care herkent kwetsbare, zwangere vrouw

Facebooktwitterlinkedinmail

zwanger

12 april 2016 – Er is steeds meer aandacht voor kwetsbare, zwangere vrouwen. En vanaf maart 2016 is er ook een uniforme manier waarop screening en behandeling van deze vrouwen plaatsvindt. Dit heet Mind2Care en de methode herkent kwetsbare zwangeren. Daardoor kunnen zij meer en beter begeleid en behandeld worden door gynaecologen en verloskundigen.

Hoe werkt Mind2Care?
Mind2Care is een methode die zwangere vrouwen onderzoekt op psychiatrische problematiek, psychosociale problematiek, middelenmisbruik en laaggeletterdheid.
De eerste ervaringen worden nu opgedaan in de verloskundige samenwerkingsverbanden van Woerden en Apeldoorn.

Kinderarts Ineke de Kruijff (Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden):’De zwangere vrouw krijgt eerst een online vragenlijst om thuis in te vullen. Daarna ziet zij op haar eigen computer gelijk een persoonlijk, passend advies over mogelijke extra zorg tijdens haar zwangerschap.
Vervolgens krijgt de betrokken verloskundige en/of gynaecoloog een samenvatting van het onderzoek te zien. Hierin staan de belangrijkste risicofactoren van deze zwangere vrouw.’

Eerstelijns verloskundige Renate van Leuken (VSV Apeldoorn): ‘Ik als zorgverlener ga dan met de zwangere bespreken wat er mogelijk is aan extra zorg en behandeling. De behandeladviezen zijn daarbij afgestemd op de beschikbare zorg in onze eigen regio.

Waarom Mind2Care?

Marieke Paarlberg (gynaecoloog in Gelre ziekenhuizen Apeldoorn) geeft een toelichting: ‘Ongeveer 25% van de zwangere vrouwen heeft psychiatrische problemen (depressie of angst), psychosociale problemen (huiselijk geweld, relatieproblemen, armoede) of gebruikt sigaretten, alcohol en/of drugs. Daarnaast is ongeveer 12% van de zwangeren laaggeletterd, waarbij informatie en uitleg van de verloskundige of gynaecoloog niet altijd goed wordt begrepen. Zwangere vrouwen met één of meer van de genoemde factoren (of een combinatie daarvan) noemen we ‘kwetsbare zwangeren’.

‘Het is van belang om  in de zwangerschap kwetsbare zwangeren eerder te herkennen en naar goede zorg toe te leiden. Kwetsbare zwangeren in Nederland zijn nog onvoldoende herkend en daardoor nog steeds onvoldoende begeleid en behandeld. De meeste risicofactoren zijn voor de geboorte al aan te wijzen. Maar er wordt nog niet op een gestandaardiseerde manier op gescreend. Er was tot voor kort  ook geen eenvoudige manier voorhanden om niet alleen te screenen op risicofactoren, maar daar ook direct een concreet behandeladvies, aan te koppelen.

Ineke de Kruijff: ‘De kinderen van deze kwetsbare zwangeren hebben een hogere kans op bijvoorbeeld laag geboortegewicht, vroeggeboorte, aangeboren afwijkingen of zelfs sterfte in de baarmoeder. Ook hebben deze kinderen meer kans op het ontwikkelen van een ontwikkelingsachterstand, emotionele- en gedragsproblemen. Kindermishandeling komt ook vaker voor in deze groep. De gevolgen van kwetsbaarheid tijdens de zwangerschap leidt daarnaast tot hoge kosten. Kindermishandeling kost jaarlijks bijna een miljard euro (Meerding 2005).

Uniek in Nederland

Mind2Care is uniek in Nederland, omdat onderzoek en persoonlijk advies in één meetmethode zijn verwerkt. Het is weinig belastend voor de zwangere vrouw en levert veel informatie op.

Mind2Care maakt het zorgverleners makkelijker om zwangeren op kwetsbaarheid te screenen op een wetenschappelijk verantwoorde manier. Zo kunnen allerlei risicofactoren sneller en beter worden opgespoord en kan een passende behandeling worden gegeven, zodat de veerkracht van het aankomende gezin wordt versterkt.

Mind2Care is ontwikkeld binnen het promotieonderzoek van Chantal Quispel, onder leiding van Dr. Mijke Lambregtse – van den Berg en Prof. dr. Gouke Bonsel en is gebaseerd op wetenschappelijk bewijs (Quispel et al. 2014). Het Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en Zwangerschap (LKPZ: www.lkpz.nl) heeft daarop de Stichting Mind2Care opgericht. Die Stichting heeft het research instrument doorontwikkeld tot een flexibel en gebruiksvriendelijk advies-systeem.

Meer weten?

Kijk op www.mind2care.nl

Bron: gelreziekenhuizen.nl

Dit bericht is 3887 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail