Gezamenlijke visie zorgverzekeraars op de ggz in 2025

Facebooktwitterlinkedinmail

12 januari 2021 – Zorgverzekeraars geven in De ggz in 2025. Vergezicht op de geestelijke gezondheidszorg hun gezamenlijke visie op de toekomst van onze geestelijke gezondheidszorg. Zij presenteren hierin zes ambities voor betere behandeling, bekostiging en samenwerking van de ggz met onder meer huisartsenzorg en het sociaal domein. De zorgverzekeraars willen met de visie een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over de ggz en aan oplossingen voor uitdagingen zoals wachtlijsten en complexe zorgvragen.
 
De ggz is een essentieel onderdeel van onze gezondheidszorg en Nederlanders moeten ervan op aan kunnen dat er ook op dit gebied goede, tijdig toegankelijke en passende zorg is. Dit staat op dit moment onder druk. Zorgverzekeraars vinden daarom dat het tijd is voor een discussie over wat de samenleving mag verwachten van de ggz. Het uitgangspunt van de zorgverzekeraars is dat we gezamenlijk investeren in het vergroten van het oplossings- en weerbaarheidsvermogen van de samenleving. De sleutel voor succes is daarbij het bijsturen van het heersende beeld van de functie van de ggz: van behandelen en genezen naar werken aan maatschappelijk herstel voor mensen met psychische kwetsbaarheden.

Zes ambities
Zorgverzekeraars presenteren in de visie zes ambities voor de ggz in 2025:

  1. Zorgverzekeraars willen de trend van onderbehandeling van zware klachten en overbehandeling van lichte klachten keren.
  2. Samen met het ggz-veld worden goede, bewezen praktijken ontwikkeld, op grotere schaal toegepast en via de nieuwe bekostigingssystematiek per 2022 gefinancierd.
  3. Zorgverzekeraars zetten in op het verbeteren van de samenwerking tussen de huisartsenzorg en de ggz-sector en het versterken van het sociaal domein en de eerste lijn.
  4. Zorgverzekeraars vragen de Rijksoverheid om de gemeentelijke overheden via het Gemeentefonds voldoende en stabiel te financieren om hun taken waar te kunnen maken.
  5. De Rijksoverheid moet een heldere uitspraak doen over de afbakening van de aanspraak geneeskundige ggz in de Zorgverzekeringswet.
  6. De Rijksoverheid moet kwalitatieve toetredingsdrempels voor zorgaanbieders mogelijk maken.

Betrokkenen bevraagd
De visie van de zorgverzekeraars is tot stand gekomen met behulp van bijna zeventig betrokkenen. Onder meer (vertegenwoordigers van) cliënten en naasten, psychologen, psychiaters, huisartsen en toezichthouders hebben meegedacht. Zorgverzekeraars spraken met hen over de huidige situatie en over de toekomst van de ggz.

Het document ‘De ggz in 2025. Vergezicht op de geestelijke gezondheidszorg’ is hier te downloaden.

Bron: zn.nl 

Dit bericht is 2284 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail