9 december 2016 – Vincent van Gogh start een leertuin met de titel ‘Samenspel’. In de leertuin wordt gewerkt aan nieuwe vormen van geestelijke gezondheidszorg (GGZ) die bijdragen aan de transformatie van de GGZ en de kosten per cliënt reduceren. Meer mensgerichte zorg, die tot stand komt …