6 oktober 2017 – De ondersteuning en opvang van mensen met verward gedrag blijft in het hele land een probleem. Dat concludeert het ‘schakelteam’ dat zich sinds een jaar onder leiding van Onno Hoes bezighoudt met de problematiek. Hoes is ”niet optimistisch” over de voortgang, zo meldt Nu.nl. Vanaf medio 2018 moeten gemeenten een werkende aanpak…

6 oktober 2017 – Gisteren stelde Onno Hoes, voorzitter van het schakelteam verwarde personen, bij de presentatie van de voortgangsrapportage dat er in alle regio’s van Nederland hard wordt gewerkt aan ondersteuning voor mensen met verward gedrag. Maar dat aandacht voor deze groep onverminderd urgent is. Deze kwetsbare groep mensen heeft vaak meerdere problemen waar…

26 juli 2017 – Heeft u in uw omgeving te maken (gehad) met ‘verward gedrag’? Het Schakelteam ‘Personen met verward gedrag’ wil graag weten hoe u de zorg of ondersteuning hebt ervaren. Met uw ervaringen onderzoekt het Schakelteam hoe de aanpak van de verschillende gemeenten bij verward gedrag is en hoe deze beter kan. De…

3 juli 2017 – Elke gemeente zou iemand moeten aanwijzen die beslissingen neemt voor verwarde personen, indien betrokken instanties er niet uitkomen. Dat adviseert het Schakelteam Personen met Verward Gedrag vrijdag aan het kabinet, zo meldt NU.nl. Het team, dat wordt geleid door oud-burgemeester Onno Hoes, zegt in Trouw dat verwarde mensen soms erg lang moeten wachten…

24 mei 2017 –  Voor wie ooit wel eens (psychische) crisis heeft gehad, is er nu de crisiskaart. Dat is een opgevouwen ‘gebruiksaanwijzing’, zo groot als een bankpas, die in een portemonnee past. Op de kaart staat beknopt hoe degene tijdens een crisis behandeld wil worden, aldus de PZC.  Door een psychische crisis kan iemand zo…

 23 mei 2017 – De spoedeisende hulp van Haaglanden Medisch Centrum Westeinde en een psychiatrisch verpleegkundige en een arts of arts-assistent psychiatrie van de crisisdienst van Parnassia werken nauw samen in de opvang en veilige beoordeling van verwarde personen. Sinds 1 mei is er één voordeur, genaamd Haagse SPOED, nu de somatische en psychiatrische acute zorg…

1 mei 2017 – De GGZ gaat vanaf vandaag verwarde personen in de regio Utrecht naar de crisisdienst van Altrecht vervoeren. Voorheen was dit altijd de taak van de politie, zo meldt RTVUtrecht. De nieuwe GGZ Vervoerdienst is een pilot die een jaar gaat draaien. “Het moet de mensen met verward gedrag meer rust geven”, aldus Harry…

27 april 2017 – In samenwerking met de betrokken branche- en beroepsorganisaties is door adviesbureau SiRM een advies opgesteld over passend vervoer voor personen met verward gedrag. Naast de branche- en beroepsorganisaties, is het advies ook aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voorgelegd. Het voorlopig model vervoer beschrijft…

19 april 2017 – Het schrappen van een derde van de plekken in de GGZ had niet mogen gebeuren voordat de vervangende zorg in de wijken goed was geregeld. Dat zegt Onno Hoes, voorzitter van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag. Hoes pleit voor de komst van een sociale wijkagent, die de informatie-uitwisseling tussen organisaties…

21 maart 2017 – De Parnassia Groep , een aanbieder van Geestelijke Gezondheidszorg  wil ook andere organisaties in de regio, zoals woningcorporaties, oproepen om aan de bel te trekken als ze stuiten op klanten in psychische nood. ,,Er is een grote groep  mensen in stilte lijdt onder psychische klachten, steeds meer in problemen komt, maar die niet om hulp…