Twee keer zoveel meldingen over verwarde personen eerste 6 maanden 2017

Facebooktwitterlinkedinmail

27 september 2017 – De politie heeft in de eerste 6 maanden van 2017 al 41.082 meldingen van verwarde personen ontvangen. Dat zijn al meer meldingen dan in het hele jaar van 2011 werden gedaan. Dat blijkt uit gegevens van de politie, die De Monitor heeft ontvangen na een verzoek op de Wet openbaarheid van bestuur. 

In 2011 werden 40.094 zogeheten E33-meldingen gedaan. Sindsdien is het aantal meldingen jaarlijks fors gestegen. Tussen 2011 en 2016 neemt het aantal meldingen bij de politie met 82% toe naar 74.875.

Van deze jaren zijn geen halfjaarcijfers bekend. Of de ruim 41.000 meldingen van de eerste helft van 2017 een indicatie is van opnieuw een record aantal E33-meldingen, moet dus begin 2018 blijken.

De Monitor_verwarde mensen toename.jpg

Containerbegrip

Sinds 2011 wordt de term ‘verwarde personen’ gebruikt door de politie. In het politieregistratiesysteem wordt hiervoor de term E33 gehanteerd. En hoewel deze cijfers al jaren stijgen, blijft het lastig om harde conclusies te trekken. Het aantal meldingen zegt namelijk weinig over het aantal echt verwarde personen. Als bijvoorbeeld eenzelfde persoon 10 keer in een half jaar door de politie opgepakt is, wordt deze in de registratie ook 10 keer meegeteld als E33-melding. Ook kan de toename van de meldingen deels veroorzaakt worden door de aandacht in de media voor deze groep met mensen. Politieagenten zouden incidenten daardoor mogelijk sneller onder een E33-melding kunnen registreren.

En dat is niet de enige onduidelijkheid. Er is ook weinig bekend over de ‘achterkant’ van de cijfers. Zo geeft de politie geen inzicht in het soort meldingen of het bijvoorbeeld daadwerkelijk over mensen gaat met een psychiatrische achtergrond. Ook de ernst van de incidenten wordt niet publiekelijk gemaakt. Veel betrokkenen die wij voor onze research spreken vinden dat de term ‘verwarde personen’ dan ook een containerbegrip is geworden; een vergaarbak voor alles wat afwijkend is. Het zijn namelijk niet alleen mensen met een psychische stoornis, maar ook bijvoorbeeld mensen met dementie, met verslaving en verstandelijk gehandicapten. Of iemand die door het lint gaat omdat hij bijvoorbeeld ruzie met zijn ex-vrouw heeft. Kortom dé ’verwarde persoon’ bestaat niet.

Politiek gebruikt

Toch worden de snel groeiende E33-meldingen politiek gebruikt. Zo wordt de sterke toename van het aantal incidenten vaak toegeschreven aan een falend zorgsysteem rondom GGZ-patiënten. Maar op die analyse is ook veel kritiek. Zo zet GGZ-onderzoeker Bauke Koekkoek daar grote vraagtekens bij. Volgens hem is er geen onderbouwing voor de stelling dat de bezuinigingen op de GGZ ertoe hebben geleid dat de cijfers zó enorm gestegen zijn. Hij beweert zelfs dat maar in 30 procent van de E33 gevallen sprake is van iemand met een psychische stoornis.

Een grootschalige analyse van de E33-meldingen ontbreekt echter. En dat is vreemd als je bedenkt dat mede naar aanleiding van deze cijfers de ene na de andere commissie werd opgetuigd. Een gedegen onderzoek naar de achterkant van deze cijfers zou een logische beslissing zijn, maar is vooralsnog achterwege gebleven. Wij vragen ons daarom ook af wáárom er nog geen gedegen onderzoek naar is opgezet. Welk belang is daarmee gediend?

Interactieve kaart

De politie heeft dit jaar in de gemeente Ten Boer relatief de meeste meldingen te verwerken, namelijk 10 per 1000 inwoners. Dat komt vooral door het lage aantal inwoners in die gemeente. De eerste gemeente die hoog op de lijst staat en meer dan 10.000 inwoners heeft, is Leeuwarden. Daar werden 5,5 meldingen per 1.000 inwoners gedaan.

Kijk voor de interactieve kaart op demonitor.ncrv.nl

Dit bericht is 3045 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail