19 juli 2019 – Netflix heeft een zelfmoordscène uit de serie 13 Reasons Why geschrapt. De Amerikaanse streamingdienst doet dit op aanraden van Amerikaanse stichting voor zelfmoordpreventie (AFSP) , schrijft Variety aldus NU.nl. “Veel jonge mensen hebben ons laten weten dat 13 Reasons Why hen ertoe heeft aangezet gesprekken over moeilijke onderwerpen als depressie en zelfmoord…

18 februari 2019 – De resultaten van het interne onderzoek naar het overlijden van een 31-jarige patiënte, worden niet door ggz-instelling Altrecht openbaar gemaakt. De zorgaanbieder stuurt de resultaten enkel naar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Dit meldt Algemeen Dagblad. In februari 2018 kwam een psychiatrisch patiënte door eigen toedoen om het leven toen…

8 februari 2019 – De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft onderzoek gedaan naar een suïcide van een jeugdige. De jeugdige verbleef op dat moment in een gesloten setting bij Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie Triversum. De inspectie concludeert dat de behandeling niet vaak genoeg is besproken met deskundigen die niet bij de behandeling betrokken waren….

23 januari 2019 – De handreiking Suïcide en Media werd 18 januari j.l. gepresenteerd tijdens een mini-symposium bij het Trimbos-instituut. Daar waren onder andere woordvoerders uit de vervoerssector, het onderwijs, GGZ-instellingen en mediaprofessionals bij aanwezig. De handreiking bevat een combinatie van praktische tips, met achtergrondinformatie over de relatie tussen berichtgeving over suïcide en zelfdodingsaantallen. De basis…

19 december 2018 – In de ledenvergadering van 7 december van GGZ Nederland heeft Zero Suïcide haar ambitie gepresenteerd door middel van o.a. een indrukwekkend filmpje, aan de leden van GGZ Nederland. Zij willen een land waar niemand eenzaam en radeloos sterft door zelfmoord. GGZ Nederland heeft er dan ook voor gekozen, volgens het Next…

10 oktober 2018 – Staatssecretaris Blokhuis (VWS) informeert de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer naar aanleiding van berichtgeving over een excuusbrief van de kliniek voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Altrecht aan nabestaanden van een patiënte, en over de resultaten van het onderzoek dat Altrecht en de penitentiaire inrichting (PI) Zaandam…

1 oktober 2018-  De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) brengt de richtlijn ‘Levensbeëindiging op verzoek bij patiënten met een psychische stoornis’ uit. Psychiaters worden dagelijks geconfronteerd met patiënten met een doodswens. Het omgaan daarmee vereist grote behoedzaamheid. De herziene richtlijn beschrijft dan ook een actuele, zorgvuldige en bruikbare procedure die nauwgezet wordt doorlopen bij een verzoek…

6 september 2018 – De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft onderzoek gedaan naar een suïcide van een jongere in Zuid-Holland. De inspectie concludeert dat de jongere passende hulp heeft ontvangen van Curium- LUMC. In mei 2017 ontvingen de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Veiligheid en Justitie een melding van Curium-LUMC over een suïcide…

9 juli 2018 – Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) wil het aantal zelfmoorden en zelfmoordpogingen terugdringen. Om dat te bereiken geeft hij structureel 2 miljoen per jaar extra instellingssubsidie aan 113Zelfmoordpreventie. Het jaarlijkse budget van de organisatie gaat daarmee fors omhoog, van 3,4 miljoen naar 5,4 miljoen euro. Daarnaast zijn er extra middelen voor andere lopende…

6 maart 2018 – Onlangs is de nieuwe generieke module suïcidaal gedrag geautoriseerd en online gezet. Interviews onder patiënten hebben geresulteerd in heel concrete ‘tips’ voor professionals en naasten om het gesprek over suïcide aan te gaan. Voorbeelden zijn: “Niet gelijk in oplossingen willen denken. Rustig blijven, goed luisteren, betrouwbaar en sterk zijn. Dat is…