Inspectie onderzoek naar een suïcide bij jeugdige in Noord-Holland

Facebooktwitterlinkedinmail

8 februari 2019 – De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft onderzoek gedaan naar een suïcide van een jeugdige. De jeugdige verbleef op dat moment in een gesloten setting bij Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie Triversum.

De inspectie concludeert dat de behandeling niet vaak genoeg is besproken met deskundigen die niet bij de behandeling betrokken waren. Daardoor was er niet genoeg evaluatie en reflectie op de behandeling.

Door bijvoorbeeld advies in te winnen van een deskundige van buiten in de instelling, kan met enige afstand worden gekeken naar het behandelbeleid, en of dat nog past bij de ontwikkeling in het gedrag van de jeugdige. Uit een recent onderzoek blijkt dat Triversum alle aanbevelingen inmiddels heeft opgevolgd en de verbetermaatregelen zijn doorgevoerd.

Aanleiding

In juni 2017 ontving de Commissie Meldingen Jeugd een melding van Triversum over de suïcide van een jeugdige. Aangezien sprake is van een suïcide in gesloten setting, doet de inspectie eigen onderzoek.

Nadat Triversum op verzoek van de inspectie een eigen onderzoek had uitgevoerd, heeft de inspectie haar eigen onderzoek verricht. Het onderzoek gaat over de periode vanaf de opname van de jeugdige (december 2016) tot aan het overlijden (mei 2017). Tijdens het onderzoek heeft de inspectie onder andere gesproken met ouders en professionals.

In oktober 2018 bezocht de inspectie Triversum opnieuw. De inspectie zag toen dat Triversum alle aanbevelingen zijn opgevolgd en de verbetermaatregelen zijn ingevoerd. De inspectie sluit daarom het onderzoek.

Documenten

Casusonderzoek Noord-Holland na suïcide van een jeugdige

Met dit onderzoek laat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zien hoe moeilijk het is om jeugdigen met complexe, …
Rapport | 07-02-2019

Opvolging aanbevelingen casusonderzoek na suïcide van een jeugdige Noord-Holland

De Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) heeft in 2017 een onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van het overlijden van een …
Brief | 07-02-2019

Bron: igj.nl

Denk jij aan zelfmoord? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel naar 0900-0113.

Dit bericht is 3634 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail