WHO: Elke veertig seconden overlijdt iemand op de wereld door zelfmoord

Facebooktwitterlinkedinmail

10 september 2019 – Vandaag is het Word Suïcide Prevention Day. Elke veertig seconden overlijdt er iemand op de wereld door zelfmoord. Dat meldt de WHO, de gezondheidsorganisatie van de VN, in een rapport over dit onderwerp.

Er sterven jaarlijks meer mensen door suïcide dan door oorlog of  aan de gevolgen van malaria, borstkanker of moord, constateert de WHO. In totaal overlijden er jaarlijks 800.000 mensen door zelfmoord.Onder jongeren tussen de 15 en 29 jaar is zelfmoord de tweede doodsoorzaak, na verkeersongelukken.

Wie loopt er risico?

Hoewel het verband tussen zelfdoding en psychische stoornissen (met name depressie en alcoholverslaving) is aangetoond in landen met een hoog inkomen, vinden veel zelfmoorden impulsief plaats tijdens crisismomenten met een gebrek aan vermogen om met stress in het leven,zoals financiële problemen, relatiebreuk of chronische pijn en ziekte,  om te gaan.

Bovendien worden conflicten, rampen, geweld, misbruik of verlies en een gevoel van isolatie sterk geassocieerd met suïcidaal gedrag. Zelfmoordcijfers zijn ook hoog onder kwetsbare groepen die discriminatie ervaren, zoals vluchtelingen en migranten; inheemse volkeren; lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, intersekse (LGBTI) personen; en gevangenen. Veruit de sterkste risicofactor voor zelfmoord is een eerdere poging tot zelfmoord.

WHO vraagt overheid betere preventieplannen te maken
De WHO dringt er bij overheden op aan goede plannen te maken om mensen te helpen die worstelen met stress en daarom nadenken over zelfmoord. “Zelfmoord is wereldwijd een groot gezondheidsprobleem dat alle leeftijden en alle religies treft”, staat in het rapport.

Stigma en taboe

Stigma, in het bijzonder rond psychische stoornissen en zelfmoord, betekent dat veel mensen die overwegen hun eigen leven te nemen of die zelfmoord hebben geprobeerd, geen hulp zoeken en daarom niet de hulp krijgen die ze nodig hebben. De preventie van zelfmoord is onvoldoende aangepakt vanwege een gebrek aan bewustzijn van zelfmoord als een groot probleem voor de volksgezondheid en het taboe in veel samenlevingen om dit openlijk te bespreken. Tot op heden hebben slechts enkele landen zelfmoordpreventie tot hun gezondheidsprioriteiten gerekend en slechts 38 landen melden een nationale strategie voor zelfmoordpreventie te hebben.

Het vergroten van het bewustzijn van de gemeenschap en het doorbreken van het taboe is belangrijk voor landen om vooruitgang te boeken bij het voorkomen van zelfmoord.

Preventie en controle

Zelfmoorden zijn te voorkomen. Er zijn een aantal maatregelen die kunnen worden genomen op bevolking, subpopulatie en individuele niveaus om zelfmoord en zelfmoordpogingen te voorkomen. Waaronder:

  • vermindering van de toegang tot zelfmoordmiddelen (bijvoorbeeld pesticiden, vuurwapens, bepaalde medicijnen);
  • verantwoording door de media;
  • schoolgebaseerde interventies;
  • invoering van alcoholbeleid om het schadelijke gebruik van alcohol te verminderen;
  • vroege identificatie, behandeling en zorg van mensen met psychische en middelengebruiksstoornissen, chronische pijn en acuut emotioneel leed;
  • opleiding van niet-gespecialiseerde gezondheidswerkers in de beoordeling en het beheer van suïcidaal gedrag;
  • nazorg voor mensen die zelfmoord hebben gepleegd en het bieden van maatschappelijke ondersteuning.

Zelfmoord is een complexe kwestie en daarom vereisen inspanningen voor zelfmoordpreventie coördinatie en samenwerking tussen meerdere maatschappelijke sectoren, waaronder de gezondheidssector en andere sectoren zoals onderwijs, arbeid, landbouw, bedrijfsleven, justitie, recht, defensie, politiek en de media. Deze inspanningen moeten alomvattend en geïntegreerd zijn, omdat geen enkele aanpak alleen invloed kan hebben op een probleem dat zo complex is als zelfmoord.

Bron: nu.nl / who.int

Denk je aan zelfmoord? Praten helpt! Wil je praten over zelfmoord, ga dan naar 113.nl of bel met de hulplijn voor Zelfmoordpreventie: 0900-0113.

Dit bericht is 6360 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail