Handreiking Suïcide en Media geeft handvatten voor preventie zelfdoding

Facebooktwitterlinkedinmail

23 januari 2019 – De handreiking Suïcide en Media werd 18 januari j.l. gepresenteerd tijdens een mini-symposium bij het Trimbos-instituut. Daar waren onder andere woordvoerders uit de vervoerssector, het onderwijs, GGZ-instellingen en mediaprofessionals bij aanwezig.

De handreiking bevat een combinatie van praktische tips, met achtergrondinformatie over de relatie tussen berichtgeving over suïcide en zelfdodingsaantallen. De basis voor de handreiking is het onderzoek Suïcidepreventie via massamedia: het zoeken naar hulp stimuleren.

In de handreiking wordt beschreven hoe imitatiegedrag voorkomen kan worden en wat bijdraagt aan het zoeken en vinden van hulp. Maar ook welke informatie het stigma rondom suïcide vermindert. Ook is er aandacht voor het omgaan met reacties van publiek op berichtgeving over suïcide, en wat je kunt doen als je er mogelijk sprake is van een acute suïcidepoging.

Aantal suïcides gestegen

Het aantal suïcides in Nederland is de laatste jaren gestegen: van 1.353 in 2007 naar 1.917 in 2017. Onder jongeren was er in 2017 bijna een verdubbeling van het aantal suïcides. Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat het aantal suïcides geregeld toeneemt na het verschijnen van media-uitingen, bijvoorbeeld na nieuwsberichten over bekende personen die zijn overleden na een suïcide. Aan de andere kant kunnen media-uitingen mensen met suïcidale gedachten juist ook weerhouden van suïcide. Media-uitingen over het overleven van crises en het afzien van suïcideplannen hebben een daling van het aantal suïcides tot gevolg.

Tips voor voorkomen zelfdoding

Positieve rolmodellen, verhalen van mensen die herstelden van hun suïcidaliteit door hulp te zoeken, positieve framing van hulpzoekgedrag en informatie bieden over waar en hoe hulp beschikbaar is kunnen bijdragen dat mensen met suïcidaal gedrag hulp zoeken.

Het doel van de handreiking is om mediaprofessionals bewust te maken dat (hun) berichtgeving effect heeft op suïcides. De handreiking is gratis te downloaden.

De handreiking en het onderzoek zijn in opdracht van ZonMw, programma Suïcidepreventie, uitgevoerd. 

Bron: trimbos.nl

Denk je aan zelfmoord? Praten helpt! Dat kan anoniem. Bel 0900-113 of kijk op 113.nl voor chatmogelijkheden.

Dit bericht is 6877 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail