29 maart 2017 – Frits de Thouars, GZ-psycholoog  geeft zijn commentaar op de reactie van minister Schippers van VWS op de kamervragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de protesten tegen het verplicht in moeten vullen en aan moeten leveren van routine outcome measure (Rom) gegevens in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Als praktiserend GZ-psycholoog heb ik…

28 maart 2017 – Huidige ROM-gegevens zijn zodanig bewerkt dat deze niet tot een persoon te herleiden zijn. Door een nieuwe interpretatie en uitspraak van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is het (dubbel) pseudonimiseren echter niet meer voldoende voor het verwerken van deze data. Sinds deze uitspraak kunnen de ROM-data als persoonsgegevens worden gezien en deze…

15 maart 2017 – Het LOC Zeggenschap in Zorg organiseert op 20 april in de omgeving Utrecht een interessante bijeenkomst voor clientenraden in de GGz over privacy en het gebruik van ROM als benchmark, met onder andere psychiater Jim van Os. Binnen de GGz is veel onrust over de verplichte aanlevering van cliëntgegevens aan de…

23 februari 2017 – .Al in 2012 werd door onder meer alle acht kernhoogleraren psychiatrie gewaarschuwd voor grootschalige invoering van de ROM om de kwaliteit van behandelingen te vergelijken. Daarvoor is het totaal ongeschikt. Dit is nog weer eens bevestigd door een onafhankelijk rapport van de rekenkamer van 26 januari 2017. Helaas is hier niet naar geluisterd. Het…

15 februari 2017 – Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg worden gedwongen medische gegevens te delen met een grote dataverzamelaar. Zorgverzekeraars willen die gegevens gebruiken om GGZ-instellingen te betalen op basis van kwaliteitsscores. Experts waarschuwen voor deze methode en ggz-medewerkers komen in verzet. Patiënten weten ondertussen van niets, aldus Follow the Money.  Sinds enkele jaren werken behandelaars…

31 januari 2017 – Rom. De ROM moet niet worden ingezet om te benchmarken. Dat is de stelling van de initiatiefnemers van stoprom.com. De Stichting Benchmark GGZ (SBG) is het hier niet mee eens, zo meldt Zorgvisie. ROM De Algemene Rekenkamer was vorige week kritisch over Rom. Dit systeem zou volgens de rekenkamer nog niet voldoende…

29 april 2016 – Onder het motto ‘Let’s turn the lights on’ zijn tijdens de eindconferentie op 20 april de resultaten van het doorbraakproject ROM vanuit verschillende perspectieven – cliënt, behandelaar, team, instelling en landelijk niveau – gepresenteerd en bediscussieerd. Vanaf oktober 2014 zijn 32 teams en 12 vrijgevestigden tijdens twee Doorbraakrondes aan de slag…

9 december 2015 – Het Doorbraakjaar ROM voor de teams uit de eerste ronde zit erop. Wat was het resultaat? Eenentwintig teams en acht vrijgevestigden deden mee. Uit de posterpresentaties en de evaluatiemonitor blijkt dat de deelnemers tijdens het doorbraakjaar belangrijke stappen hebben gezet in het betekenisvol gebruik van ROM in de dagelijkse praktijk.  De teams…

25 november 2015  – Er wordt flink gemeten in de geestelijke gezondheidszorg, maar de informatie uit deze metingen wordt onvoldoende gebruikt. Dat stelt Edwin de Beurs in zijn oratie ‘Meten, weten en wat dan?’ op 27 november. De hoogleraar ROM en Benchmarken pleit voor beter gebruik van de meetuitkomsten. Weinig baat bij behandelingen Er wordt…