GGZ Nederland: aanlevering ROM-gegevens opschorten vanwege privacy

Facebooktwitterlinkedinmail

28 maart 2017 – Huidige ROM-gegevens zijn zodanig bewerkt dat deze niet tot een persoon te herleiden zijn. Door een nieuwe interpretatie en uitspraak van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is het (dubbel) pseudonimiseren echter niet meer voldoende voor het verwerken van deze data. Sinds deze uitspraak kunnen de ROM-data als persoonsgegevens worden gezien en deze mogen alleen worden verwerkt als daar een wettelijke grondslag voor is.

Op dit moment is het toestemmingsvereiste (toestemming vragen aan de patiënt) de enige wettelijke grondslag voor het aanleveren van ROM-data aan SBG. De minister heeft daarom besloten om te onderzoeken of nadere wetgeving nodig is om de ontwikkeling van kwaliteit van zorg voor patiënten in de ggz verder te stimuleren.

Bij GGZ Nederland staat de privacy van de patiënt voorop en gegevens mogen niet herleidbaar zijn tot een persoon. De toestemmingsvereiste als enige wettelijke basis is naar onze mening onvoldoende voor een succesvolle doorontwikkeling van ROM. Het leidt tot een ongekende regeldruk bij professionals, onvolledige data en een willekeurige selectie die niet goed is voor de betrouwbaarheid van de data.

Naar aanleiding van deze uitspraak heeft GGZ Nederland haar leden geadviseerd voortvarend door te gaan met ROM’en, maar de aanlevering aan SBG op te schorten totdat door de minister een wettelijke regeling is getroffen. Deze regeling moet de privacy van de patiënt garanderen en het mogelijk maken dat zorgaanbieders en professionals in een veilige omgeving kunnen leren en verbeteren. GGZ Nederland pleit dus voor een snelle ontwikkeling en invoering van een wettelijke regeling die recht doet aan onze ambitie om ROM door te ontwikkelen omdat:

  • ROM bijdraagt aan shared decision making en het tijdig bijsturen van de behandeling. Het draagt dus bij aan gepaste zorg en verbetering van de individuele behandeling.
  • ROM gebruikt kan worden om te benchmarken: van elkaar leren en verbeteren. Dit gebeurt ook al, binnen zorgorganisaties en in verschillende netwerken van zorgaanbieders.
  • Wij het belangrijk vinden om transparant te zijn over de kwaliteit die wordt geleverd in de ggz. Dat kan onder andere op basis van ROM-data.

Bron: ggznederland.nl

Dit bericht is 2887 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail