psychotherapie bij depressie , gz-psychologen, opleidingsplekken

13 november 2023 – Op dinsdag 12 december organiseren het NIP, RINO Zuid en de RINO Groep een webinar over de effecten van psychotherapie bij depressie. 50 jaar onderzoek naar de effecten van psychotherapie bij depressie: Wat heeft het opgeleverd? Prof. dr. Pim Cuijpers neemt je mee in zijn onderzoek met een introductie door Prof. dr. Bas van…

psychotherapie, psychotherapiedoseringen, depressie, diagnose, pointer. misdiagnose

30 mei 2023 –  ‘In de ggz hebben we te maken met druk, onder meer van de zorgverzekeraars, om behandelingen zo kort mogelijk te laten duren. Maar er is nooit onderzocht of met minder sessies wel hetzelfde resultaat bereikt kan worden.’ Aan het woord is Marit Kool, die met haar promotieonderzoek het effect van de…

cognitieve gedragstherapie

27 november 2022 – Cognitieve gedragstherapie blijkt effectief voor de behandeling van depressieve klachten bij volwassenen met autismespectrumstoornissen (ASS). Mensen met autisme kampen vaak met angst- of stemmingsklachten. Zij hebben echter veelal moeite met het vinden van goede psychotherapie, waar cognitieve gedragstherapie een vorm van is. Vanwege ontbrekende kennis over de effectiviteit bij ASS, zijn…

Centrum voor Psychotherapie

25 maart 2022 – Oproep om de petitie om het Centrum voor Psychotherapie van Pro Persona in Lunteren open te houden te ondertekenen. 1,8 miljoen Nederlanders hebben een persoonlijkheidsstoornis: een psychische aandoening ontstaan vanuit de invloed van je omgeving, (traumatische) ervaringen en erfelijke karaktertrekken op je persoonlijkheid. Een persoonlijkheidsstoornis uit zich in gedrag en hardnekkige patronen…

suïcidale gedachten, dementie, mentale gezondheid, seksueel geweld, eenzaam, mentale gezondheid jongeren, eenzaam, CBS, PTSS, eenzaamheid, psychotherapie, ketamine, depressie, anorexia, coronacrisis, coachingssessies, eenzaamheid, stay fine

19 april 2021 – Een frequentie van twee sessies in plaats van één sessie per week leidt tot betere behandeluitkomsten in psychotherapie voor depressie. Het reorganiseren van Cognitieve Gedragstherapie (CGT) en Interpersoonlijke Therapie (IPT) voor depressie naar een frequentie van twee sessies per week zal drop-out, response en uitkomsten van de behandeling kunnen verbeteren. Daarnaast…

psychotherapie, psychotherapiedoseringen, depressie, diagnose, pointer. misdiagnose

De effecten van de behandelingsmethode zijn iets groter bij jonge volwassenen maar er zijn geen duidelijke verschillen in de werking van behandelingen tussen volwassenen van middelbare leeftijd en ouderen. Dit blijkt uit een onderzoek van een internationale groep onderzoekers onder leiding van VU-hoogleraar Pim Cuijpers (klinische psychologie). De resultaten zijn vandaag online gepubliceerd in het…

psychotherapie, psychotherapiedoseringen, depressie, diagnose, pointer. misdiagnose

21 februari 2020 – We verwachten te veel van psychotherapie, stelt arts en systeemtherapeut Flip Jan van Oenen in zijn boek Het misverstand psychotherapie . “Het doel moet niet zijn om te veranderen, maar om pijn te leren verdragen.”  Nu.nl ging met van Oenen in gesprek en vroeg hem welk misverstand er bestaat over psychotherapie? …

traumabehandeling , e-health, eetstoornis, digitale Hulp in de buurt kaart

20  december 2019 – iPractice, een zorginstelling in Amsterdam, introduceert als eerste in Nederland een nieuw concept binnen de GGZ. Ze ontwikkelden een ‘blended care’ behandelvorm, waarbij therapie via online chat een belangrijk element is naast het face-to-face en telefonische contact. De resultaten zijn zeer veelbelovend; de behandelcapaciteit is met 40 procent vergroot en de…

psychotherapie bij depressie , gz-psychologen, opleidingsplekken

18 december 2019 – Afgelopen vrijdag ontving prof. dr. Mattias Desmet de Wim Trijsburgprijs-junior voor psychotherapie. De prijs voor wetenschappers werd uitgereikt door juryvoorzitter Rien Van tijdens de Dag van de Psychotherapie. Prof. dr. Mattias Desmet is werkzaam als hoogleraar en psychotherapeut aan de Universiteit van Gent. Hij geniet vooral bekendheid in Vlaanderen maar verdient…

psychotherapie bij depressie , gz-psychologen, opleidingsplekken

4 december 2019 – De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie heeft de eerste twee wetenschappelijke factsheets over psychotherapie samengesteld. De factsheets Psychodynamische psychotherapie en Systeemtherapie zijn onderdeel van een serie en geven een overzicht van de bewijskracht ten aanzien van de effectiviteit, onderbouwd met recente onderzoeken, feiten en cijfers. Beide factsheets staan op www.psychotherapie.nl Psychodynamische psychotherapie…

18 november 2017 – De combinatie van magnetische hersenstimulatie (rTMS) met psychotherapie blijkt effectiever dan de behandelingen afzonderlijk, blijkt uit een zojuist gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek bij 196 patiënten in het vooraanstaande tijdschrift Brain Stimulation. Na gemiddeld 21 behandelsessies wordt een gunstig behandeleffect bij 66% van patiënten met een therapieresistente depressie behaald, met een blijvend effect na…

20 april 2016 – Kortdurende klinische psychotherapie (KPP) behandeling bij persoonlijkheidsstoornis leidt sneller tot grote en duurzame verbetering. Dat concludeert Eva Horn in haar proefschrift “Long-term costs and effects of psychotherapy in personality disorders” dat zij op 19 april 2016 verdedigde in het Erasmus MC. Zij onderzocht de kosten-effectiviteit van de intensieve behandeling “kortdurende klinische psychotherapie” (KKP),…

1 februari 2016 – Dat concludeert Janine van Manen in haar proefschrift “Treatment selection in personality disorders” dat zij op 26 januari 2016 verdedigde in het Erasmus MC. Zij onderzocht de indicatiestelling voor behandeling bij 700 patiënten met persoonlijkheidsstoornissen in 6 verschillende behandelcentra voor persoonlijkheidsproblematiek in Nederland. Achtergrond Persoonlijkheidsstoornissen komen regelmatig voor in de algemene…