1 juni 2022  – De Psychotrauma Jaaropleiding- VCT  Behandeling vroeg getraumatiseerde Volwassenen start weer.  De inschrijving is open! Het betreft de opleiding in de screening, diagnostiek, behandelinterventies bij volwassenen met een voorgeschiedenis van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering [VCT] en die als gevolg daarvan Complexe PTSS, dissociatieve stoornissen (in het bijzonder de Dissociatieve IdentiteitsStoornis) gecombineerd met hechtingsstoornissen hebben ontwikkeld. Deze problematiek…

eenzaamheid, welbevinden op school, opleidingsplekken, GZ-psychologen, mentaal welbevinden, leerlingen met autisme, depressie, maatschappelijke participatie, screening, zelfdoding, autisme, staat van het onderwijs

31 augustus 2021 – GGZ Ecademy en de VGN Academie zijn dit jaar een structurele samenwerking aangegaan. Doel van de samenwerking is om een impuls te geven aan de scholing binnen de geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg, kennis rond (coöperatieve samenwerking bij) scholing te delen en elkaars activiteiten te versterken. Het partnerschap is voor onbepaalde tijd aangegaan…

darmen, darmbacteriën, geestelijke gezondheidsproblemen,

18 april 2020 – De ACT Academie  biedt vanaf 5 mei 2020 de interactieve online opleiding  ‘voeding gebruiken om stemming, angsten, stress, energie, focus en gewicht te verbeteren’. Voedingspsychologie is een wetenschappelijk onderbouwd model om via voeding, voedingspatroon en specifieke nutriënten je mentaal en lichamelijk welzijn te verhogen. Je werkt met voeding aan psychische en…

suïcidepreventie

11 oktober 2019 – Staatssecretaris Blokhuis van VWS heeft petitie ‘ Suïcides voorkomen door opleiding van artsen en hulpverleners’ in ontvangst genomen. De Ivonne van de Ven Stichting en professor Ad Kerkhof namen het initiatief tot deze petitiei samen met een breed comité van aanbeveling. De ondertekenaars vragen staatssecretaris Paul Blokhuis om er voor te zorgen dat suïcidepreventie…

9 februari 2017 – Kort na de start van het landelijke project Ontwikkeling Leerplan ervaringsdeskundigheid dat gefinancierd wordt door het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ, vond op 30 november 2016 de eerste invitational conference plaats voor betrokkenen van de opleidingen ervaringsdeskundigheid. Ook de uitvoerende en opdrachtgevende organisaties evenals de vakvereniging voor ervaringswerkers waren vertegenwoordigd.  Uitvoerende organisaties zijn Trimbos-instituut…