Invitational landelijk leerplan ervaringsdeskundigheid

Facebooktwitterlinkedinmail

9 februari 2017 – Kort na de start van het landelijke project Ontwikkeling Leerplan ervaringsdeskundigheid dat gefinancierd wordt door het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ, vond op 30 november 2016 de eerste invitational conference plaats voor betrokkenen van de opleidingen ervaringsdeskundigheid. Ook de uitvoerende en opdrachtgevende organisaties evenals de vakvereniging voor ervaringswerkers waren vertegenwoordigd. 

Uitvoerende organisaties zijn Trimbos-instituut en Kenniscentrum Phrenos; opdrachtgevende organisaties zijn GGZ Nederland en RIBW Alliantie.

Generiek leerplan ervaringsdeskundigheid

Doel van dit éénjarig project is te komen tot een landelijk leerplan ervaringsdeskundigheid op niveau 4 (MBO) en 5 (HBO- AD). Op basis van de erkende leerplannen van BGE/MZ ROC Zadkine (begeleider met ervaringsdeskundigheid/maatschappelijke zorg) en de Associated Degree Ervaringsdeskundige in de zorg van Fontys Hogeschool zal eerst een generiek leerplan ervaringsdeskundigheid worden opgesteld. Dit wordt voorgelegd aan en aangevuld door leden van de adviesgroep waarin andere opleidingen ervaringsdeskundigheid zijn vertegenwoordigd. Zo ontstaat een breed gedragen leerplan waar veel opleidingen zich in kunnen herkennen en dat bijdraagt aan uniformering van de opleiding tot ervaringsdeskundige. In de volgende fase van het project wordt een onderscheid naar niveaus MBO 4 en HBO 5 aangebracht.

Aansluiting op het sociale domein

Na een gezamenlijke presentatie van de BGE/MZ Zadkine en AD Fontys brachten de andere aanwezigen vanuit de opleidingen een aantal belangrijke punten van aandacht naar voren. Onder andere werd gewezen op het belang van de aansluiting van het beroep op het sociale domein (o.a. ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting) en peer-run initiatieven als herstelacademies. Dit dient gepaard te gaan met een breed uitstroomprofiel. Staffuncties ervaringsdeskundigheid dienen ook door (een deel van) de toekomstige opleidingen ondersteund te worden. Dit behoeft eveneens aandacht in het te ontwikkelen landelijk leerplan ED. Benadrukt werd tevens het belang van de aansluiting van het leerplan bij cursorisch onderwijs en alternatieve leerroutes.

‘Productieve wrijving’

Het organiseren van een ‘productieve wrijving’ tussen professionele kennis en ervaringskennis is eveneens een belangrijk thema, ook voor de andere opleidingen van hulpverleners in zorg en welzijn (opleidingen die niet specifiek opleiden tot ervaringsdeskundige). Ervaringskennis verdient erkenning als nieuwe kennisbron binnen opleidingen, zo werd betoogd. Hier kan ook de verbinding gelegd met het keuzedeel ervaringsdeskundigheid dat steeds meer zorgopleidingen aanbieden voor studenten met ervaringskennis in de ggz / verslavingszorg /sociaal domein.

Aan bod kwam het belang van het aanleren van ‘normale’ werknemersvaardigheden en van stageplekken waar de studenten goed kunnen worden ondersteund op hun ontwikkeling als ervaringsdeskundige. Mogelijk kan een leerplan ervaringsdeskundigheid tevens bijdragen aan een meer uniforme vaststelling van zowel instroomcriteria voor opleidingen als van eerder verworven competenties (EVC’s).

Belangrijke voorwaarde voor een goede professionalisering van de opleidingen is de inzet van ervaringsdeskundige docenten. Een overkoepelend punt van aandacht is om er voor te zorgen dat professionalisering geen afbreuk doet aan de essentie van de inzet van ervaringsdeskundigheid maar deze juist versterkt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Sonja van Rooijen, srooijen@trimbos.nl

Bron: trimbos.nl

Dit bericht is 3685 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail