Blokhuis neemt petitie ‘Suïcides voorkomen door opleiding van hulpverleners’ in ontvangst

Facebooktwitterlinkedinmail

11 oktober 2019 – Staatssecretaris Blokhuis van VWS heeft petitie ‘ Suïcides voorkomen door opleiding van artsen en hulpverleners’ in ontvangst genomen. De Ivonne van de Ven Stichting en professor Ad Kerkhof namen het initiatief tot deze petitiei samen met een breed comité van aanbeveling.

De ondertekenaars vragen staatssecretaris Paul Blokhuis om er voor te zorgen dat suïcidepreventie aandacht krijgt in alle relevante opleidingen. Om het aantal suïcides terug te dringen is het nodig suïcidepreventie een structurele plaats te geven in de opleidingen van artsen en hulpverleners.

Dan hebben zorgprofessionals een goede basis als zij te maken krijgen met patiënten met suïcidaal gedrag. Nu ontbreekt het hen te vaak aan de nodige bekwaamheden. De veiligheid van kwetsbare patiënten is in het geding.

 Ik roep de beroepsgroepen op om aan de slag te gaan met suïcidepreventie in de opleidingen en ervoor te zorgen dat zorgverleners de juiste vaardigheden leren om het moeilijke gesprek over suïcidaliteit goed te kunnen voeren. Quote staatssecretaris Paul Blokhuis bij de aanbieding

De ondertekenaars streven na dat:

  1.  Vastleggen in landelijke opleidingseisen: …de Staatssecretaris van VWS de beroepsgroepen vraagt om kennis en vaardigheden, die nodig zijn voor suïcidepreventie, op te nemen in hun curricula met een focus op 2020. En consequenties te trekken uit die aanpassingen voor de landelijke opleidingseisen voor de uitoefening van het beroep van psycholoog, psychiater, SEH arts, verpleegkundige, POH-er, huisarts en andere relevante beroepsgroepen.
  2. Structurele plaats in de opleiding: …beroepsopleidingen ervoor zorgen dat kennis en vaardigheden voor suïcidepreventie een structurele plaats hebben in de bachelor- en masteropleidingen, hbo opleidingen en in de postacademische opleidingen van de genoemde zorgprofessionals.

Verbijsterende feiten

  • Nabestaanden vertellen regelmatig over onveilige zorg voor hun dierbaren omdat artsen en hulpverleners handelingsverlegen zijn.
  • Suïcidepreventie ontbreekt in de landelijke opleidingseisen van artsen en hulpverleners.
  • Hulpverleners passen de geldende richtlijnen van hun beroep onvoldoende toe.

Maar zit suïcidepreventie dan nog niet in de opleidingen van zorgprofessionals? Dat lijkt me zo vanzelfsprekend! Quote ondertekenaar Tamara Baars:

Suïcide raakt veel mensen

Een suïcide of een suïcidepoging is een vreselijke gebeurtenis voor alle betrokkenen. Per suïcide gaat dit om ongeveer 135 mensen. Er gaan te veel mensen dood door suïcide. Onnodig. Als de juiste hulp op het juiste moment voorhanden zou zijn geweest had het niet zo ver hoeven komen. En onvrijwillig. Want verreweg de meeste mensen die overlijden aan suïcide willen helemaal niet dood.

In 2018 stierven in Nederland 1829 mensen door suïcide (CBS). Zo’n 15.000 zelfbeschadigende pogingen leidden tot behandeling in het ziekenhuis.

Om suïcides te voorkomen is het van groot belang dat artsen en hulpverleners al in hun basisopleiding leren hoe met suïcidale patiënten om te gaan en daarbij samen te werken met naasten. Onderzoek laat zien dat passende scholing van zorgprofessionals leidt tot minder suïcides.

Bron: persbericht

Aanstaande dinsdag 15 oktober overhandigen de Ivonne van der Ven stichting  de petitie ook aan de Tweedekamer.

De petitie staat daarom nog open: doe mee aan de allerlaatste spurt om de petitie te laten groeien! Als je nog niet getekend hebt doe dat dan nu meteen!

Dit bericht is 2388 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail