Samenwerking GGZ Ecademy en VGN Academie voor impuls scholing GGZ

Facebooktwitterlinkedinmail

31 augustus 2021 – GGZ Ecademy en de VGN Academie zijn dit jaar een structurele samenwerking aangegaan. Doel van de samenwerking is om een impuls te geven aan de scholing binnen de geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg, kennis rond (coöperatieve samenwerking bij) scholing te delen en elkaars activiteiten te versterken.

Het partnerschap is voor onbepaalde tijd aangegaan en draait om:

  • het oplossen van scholings-en ontwikkelingsvraagstukken in de zorg,
  • het afstemmen van beleid, doelstellingen en activiteiten, en
  • het uitwisselen van kennis en leerproducten.

Er vindt regelmatig overleg en kennisdeling plaats tussen beide partijen. De eerste
e-learning module is inmiddels uitgewisseld: het leertraject ‘Motiverende gespreksvoering bij cliënten met een LVB’ van GGZ Ecademy voor het leertraject ‘Wet Zorg en Dwang’ van de VGN Academie. Ook worden plannen gemaakt voor een gezamenlijk webinar en een fysieke bijeenkomst in 2022. De bedoeling van deze bijeenkomsten is om opleidingscoördinatoren en trainers in de ggz en ghz met elkaar in contact te brengen en hen ervaringen uit beide sectoren te laten delen. Thema van de bijeenkomsten zal zijn: het scholen, betrekken en motiveren van trainers bij het verblenden van scholingstrajecten.

Over VGN Academie

De VGN Academie is een samenwerkingsverband van zorgorganisaties en scholen en heeft als doel om leertrajecten voor zorgprofessionals in de gehandicaptensector te ontwikkelen. Bijvoorbeeld voor onderwerpen als psychiatrische ziektebeelden, verslaving of omgaan met LVB en autisme. De VGN Academie maakt deze kennis toegankelijk voor zorgprofessionals op een manier die goed integreert met de praktijk. Denk hierbij aan korte e-learnings, video, job-aids, reminders, praktijkopdrachten of werkvormen voor teamleren die beschikbaar zijn via een leerportaal.

Over GGZ Ecademy

GGZ Ecademy is een coöperatieve vereniging van instellingen, scholen en andere opleiders die samenwerken en kennis delen op het gebied van (online) scholing in de ggz. De vereniging heeft ruim 90 leden uit de basis- en specialistische ggz, kinder- en jeugdpsychiatrie, verslavingszorg, forensische zorg, begeleid wonen, maatschappelijke opvang en het onderwijs. Die leden gebruiken leerproducten en leertechnologie van GGZ Ecademy en krijgen ondersteuning bij de scholing van hun medewerkers en studenten. In totaal zijn dat ruim 100.000 (toekomstig) zorgprofessionals.

Bron: persbericht

Dit bericht is 1727 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail