Wet Verplichte GGZ beter af zonder observatiemaatregel

Facebooktwitterlinkedinmail

8 februari 2017 – Een van de uitkomsten van het negen uur durende Kamerdebat over de Wet verplichte ggz vorige week was een afwijzing van de voorgestelde observatiemaatregel door een meerderheid in  de Tweede Kamer.

Onwenselijk en wellicht ook overbodig. Het wetsvoorstel voorziet immers al in een crisismaatregel, die de ruimte biedt om verplicht zorg te geven aan mensen die mogelijk een gevaar voor zichzelf of anderen zijn. Met de crisismaatregel kan bovendien direct zorg geboden worden als dat nodig is, iets wat niet kon onder de observatiemaatregel.

Goede toepassing crisismaatregel 

Belangrijk voor het vervolg is nu dat duidelijk wordt onder welke voorwaarden de crisismaatregel kan worden ingezet. Met het oog hierop diende de PvdA een motie in, die werd gesteund door D66, SP en GroenLinks. Deze motie (32399-71) dringt aan op verheldering middels een richtlijn van de term ‘onmiddellijk’ in gevallen van ‘onmiddellijk dreigend gevaar’. GGZ Nederland vindt het van belang dat er voldoende steun komt voor deze motie, omdat juist hier een antwoord gevonden kan worden op de zorgen van burgemeesters en anderen, die met behulp van de observatiemaatregel de veiligheid van de maatschappij wilden waarborgen. Als de motie wordt aangenomen kijkt GGZ Nederland graag hoe we, als lid van het veld, samen met psychiaters en het Landelijk Platform GGz de norm ‘onmiddellijk’ kunnen  verduidelijken. We praten hier ook graag over met onder meer burgemeesters en het Openbaar Ministerie.

Bron: ggznederland.nl

Dit bericht is 2651 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail