3 september 2019 – Staatssecretaris Blokhuis beantwoordt de kamervragen over het bericht ‘Inspectie: Lentis-kliniek voldoet niet aan voorwaarden voor goede zorg’. 1.Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Inspectie: Lentis-kliniek voldoet niet aan voorwaarden voor goede zorg’ ? 1 Ja. 2. Wat vindt u ervan dat feitelijk het personeelstekort in de zorg en ook bij de zorgaanbieder…

14 september 2018 – Staatssecretaris Blokhuis (VWS) beantwoordt vragen van het Kamerlid De Lange (VVD) over het bericht ‘Bij ggz-patiënten klopt de diagnose vaak niet (meer)’. 1 Heeft u de berichten ‘Bij ggz-patiënten klopt de diagnose vaak niet (meer)’ en ‘Duizenden mensen kregen jaren verkeerde zorg bij psychiatrische aandoening’ gelezen? Antwoord vraag 1 Ja. 2…

2 mei 2016 – Staatssecretaris Van Rijn (VWS) beantwoordt vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over het bericht dat artsen die kinderen antidepressiva voorschrijven vaak niet de geldende richtlijn volgen. 1. Bent u bekend met het artikel ‘Antidepressiva jeugd vaak niet volgens richtlijn’ en het persbericht ‘Voorschrijfgedrag artsen antidepressiva aan jongeren niet volgens richtlijn’?1 2…

21 april 2016 – Minister Schippers (VWS) beantwoordt vragen van het Kamerlid Tanamal (PvdA) over ggz-behandelingen waar patiënten geen baat bij hebben. 1 Wat is uw reactie op het onderzoek van Stichting benchmark geestelijke gezondheidszorg (ggz), waaruit blijkt dat één op drie patiënten geen baat heeft bij hun ggz-behandeling voor een depressie of angststoornis?  Hoe…

18 maart 2016 – Staatssecretaris Van Rijn (VWS) beantwoordt vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over het bericht dat steeds meer jongeren antidepressiva krijgen voorgeschreven. 1 Bent u bekend met het artikel ‘Steeds meer jongeren nemen antidepressiva’,  en de uitzending van Zembla ‘De piekerpil’? Ja. 2 Wat is uw reactie op deze uitzending, waaruit blijkt…