Psychologen maken zich zorgen: continuïteit van zorg in de knel

Facebooktwitterlinkedinmail

5 mei 2022 – Het NIP vertegenwoordigt psychologen in de volle breedte van het vakgebied, en in de zorg zijn we de een-na-grootste beroepsgroep. Onze psychologen werken dan ook in alle sectoren van de zorg. De toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg en het sociale domein zijn onderwerpen die ons na aan het hart liggen. Onze leden zien echter dagelijks de soms schrijnende gevolgen van de combinatie van een toenemende zorgvraag en schaarste op de arbeidsmarkt. Hierdoor komen betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg in het gedrang.

De huidige focus op preventie en passende zorg is daarom nodig en logisch om de zorg ook in de toekomst toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit te houden. Hierbij is een goede inschatting, continuïteit en brede blik op wat er nodig is cruciaal. Juist aan de voorkant voldoende en goede expertise inzetten, voorkomt wachtlijsten, draaideurpatiënten en zorgt voor de juiste zorg op de juiste plaats.

NIP neemt signalen mee naar landelijke tafels

Als grootste beroepsvereniging van psychologen zetten we ons in voor de psycholoog als professional en voor de psychologie in het algemeen en maken ons hard voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Het is om deze reden dat wij aandacht blijven vragen voor de continuïteit en beschikbaarheid van de specialistische zorg op landelijk niveau. Dit doen we aanvullend op de eerdere signalen in de media van het sluiten van specialistische zorg in de ggz. Alleen op deze manier kunnen onze professionals kwalitatief goede zorg leveren. Dat is iets waar de cliënt, de sector maar ook de maatschappij het – gelet op de huidige uitdagingen – uiteindelijk om te doen zou moeten zijn. Wij nemen deze signalen daarom ook zeker mee aan de landelijke overlegtafels waar wij zitten (onder andere over de toekomstagenda GGZ) en in onze contacten met politieke partijen. Over de ontstane knelpunten zijn inmiddels ook Kamervragen gesteld en heeft de actiegroep Red de GGZ een handtekeningenactie gestart. Wij volgen dit alles nauwlettend en houden jullie op de hoogte!

Meer lezen over de kamervragen of de petitie?

Wil je de petitie ‘red de ggz’ ondertekenen? Dan vind je via deze link meer informatie.

Bron: psynip.nl

Dit bericht is 1881 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail