kindermishandeling, pesten, huiselijk geweld, kindermishandeling, emotionele mishandeling, huiselijk geweld, kindermishandeling

12 juli 2021- De factsheet ‘Huiselijk geweld gaat over geweld in huiselijke kring. Eerst wordt er ingegaan op de algemene cijfers over huiselijk geweld, vervolgens zoomt men in op enkele specifieke vormen. Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke of familiekring van het slachtoffer wordt gepleegd. De term huiselijk verwijst naar de…

autismezorg, wachttijden, wachtlijsten

22 juni 2020 – Er zijn geen grote veranderingen te zien in de wachttijden voor de ggz als geheel tussen april en mei 2020. De gemiddelde aanmeldwachttijd is vrijwel onveranderd (daling van 0,2 weken naar 8 weken), de behandelwachttijd is een halve week toegenomen (bijna 6 weken). Dit is te zien in de factsheet Wachttijden…

11 november 2016 – In de afgelopen jaren is de term ‘verwarde personen’ een begrip geworden in politiek, media en beleid. In de discussie rondom verwarde personen worden veel aannames gedaan. Maar wat zijn eigenlijk de feiten? Kloppen de aannames wel? Het Trimbos instituut maakte een factsheet waarin een aantal feiten op een rijtje is gezet.  Studies…