Wachttijden in de ggz laten geen grote veranderingen zien

Facebooktwitterlinkedinmail

22 juni 2020 – Er zijn geen grote veranderingen te zien in de wachttijden voor de ggz als geheel tussen april en mei 2020. De gemiddelde aanmeldwachttijd is vrijwel onveranderd (daling van 0,2 weken naar 8 weken), de behandelwachttijd is een halve week toegenomen (bijna 6 weken). Dit is te zien in de factsheet Wachttijden ggz, editie mei 2020 van Vektis. 

Er zijn signalen dat er na het uitbreken van corona minder verwijzingen zijn, bijvoorbeeld vanuit de huisartsen naar de ggz. Dit kan leiden tot kortere aanmeldwachttijden. Oplopende behandelwachttijden kunnen het gevolg zijn van het beperkter (kunnen) leveren van zorg. Bijvoorbeeld doordat mensen minder naar buiten konden, digitale zorg nog op moest starten, of doordat de groepsgrootte bij groepsbehandelingen kleiner is geworden.

Veel instellingen rapporteren de wachttijden retrospectief: gemiddeld over alle patiënten in de 2 maanden voorafgaand aan de rapportage. Daarmee is mei 2020 de eerste maand waarin de wachttijd is gemeten over mensen die na de lockdown hun intake hebben gehad (na aanmeldwachttijd) of in behandeling zijn genomen (na behandelwachttijd).

Diagnosegroepen met de langste wachttijden

Bij de 6 diagnosegroepen met de langste wachttijden is het beeld als volgt:

Dalend bij:

  • Aandachttekort- en gedragsstoornissen
  • Restgroep diagnoses
    De daling zit vooral in de aanmeldwachttijd.

Onveranderd bij:

  • Angst
  • Persoonlijkheid

Stijgend bij:

  • Pervasief
  • Eetstoornissen
    De behandelwachttijd neemt meer toe dan aanmeldwachttijd.

Maandelijks publiceren zorgaanbieders in de ggz de behandelwachttijden op hun website. Zij leveren deze ook aan bij Vektis. Vektis stelt de wachttijden per zorgaanbieder beschikbaar voor de website kiezenindeggz.nl. Deze website is bedoeld voor cliënten en hun naasten, huisartsen, andere verwijzers en zorgbemiddelaars bij verzekeraars.

Iedere maand publiceert Vektis een factsheet met de behandelwachttijden in de ggz in de verschillende regio’s in Nederland.

Bron: vektis.nl

Dit bericht is 1850 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail