Cliënten geven voorkeur aan herstelgerichte GGz-zorg

Facebooktwitterlinkedinmail

herstel

18 december 2015 – Uit een onderzoek van ervaringsdeskundige experts in de GGz blijkt dat de nieuwe herstelgerichte zorg het meest aansluit bij hun behoeften. Herstelgerichte zorg gaat er vanuit dat iemand zelf, en dus op zijn eigen tempo, aan zijn herstel kan werken.

De behoeften en wensen van de cliënten staan veel centraler dan bij reguliere behandelmodellen het geval is.  In de GGz heet deze manier van behandelen FACT, dat staat voor Flexible Assertive Community Treatment.

Naast de cliënt staan
In antwoord op de vraag hoe optimale FACT-zorg eruit moet zien, blijkt dat er vooral behoefte aan is dat het tempo van de cliënt wordt gevolgd. En dat er ondersteuning is als die gewenst is, maar dat de regie niet wordt overgenomen.Daarom bevelen de cliëntonderzoekers aan om hulpverleners hierin te trainen en om dat te doen met behulp van ervaringsdeskundigen. Voor hulpverleners is het vaak lastig om naast de cliënt te staan en echt na te gaan hoe hij tegen zijn eigen situatie aankijkt en wat hij zelf wil.

Ruimte geven aan herstelzorg
Hoewel er dus verbetering is mogelijk is, is het merendeel van de geïnterviewde cliënten zeer tevreden over de FACT-behandeling. Cliënten die in het verleden een andere vorm van GGZ-zorg kregen, zijn meer tevreden over de herstelgerichte hulp dan over de eerdere behandelingen.Dat is dan ook de reden dat de onderzoekers oproepen om meer ruimte te geven aan de herstelgerichte benadering bijvoorbeeld bij de inkoop van de zorg. Te beginnen bij de zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Een goede stap op weg
LOC vindt de herstelgerichte benadering een goede stap op weg naar een fundamenteel anders georganiseerde GGz-sector. Er komt op die manier binnen de sector steeds meer aandacht voor zorg, waarover cliënten meer zeggenschap hebben. Dat is waar haar visie ‘waarde-volle zorg‘ over gaat.

Uiteindelijk zou dat ertoe moeten leiden dat mensen die GGz-zorg nodig hebben echt zelf sturing gaan geven. Zodat er ook binnen de GGz een ‘systeem’ ontstaat, waar cliënten de zorg in eigen hand hebben. LOC schreef daar eerder in dit bericht al over.

Downloaden onderzoek
Het hele onderzoek van de Regionale Expertteams GGz, in samenwerking met een aantal Zorgbelangorganisaties, is hier te lezen. (Pdf)

Bron: loc.nl 

Dit bericht is 16045 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail