Cliënten pleiten voor betere herstelgerichte FACT zorg in GGZ 

Facebooktwitterlinkedinmail

9952971_l

14 december 2015 – Zeven cliëntenorganisaties roepen zorgverzekeraars en zorgaanbieders op om te investeren in een GGZ waarin herstelgericht werken de standaard is. Dit is de belangrijkste uitkomst van een onderzoek naar de criteria die zorgverzekeraars zouden moeten hanteren bij de inkoop van optimale zorg voor ernstig zieke GGZ-cliënten. Woensdag 9 december werden de onderzoeksresultaten gepresenteerd.

Herstelgerichte zorg laat psychiatrische cliënten eigenaar van hun probleem zijn  zodat ze zelf, op hun eigen tempo, aan herstel kunnen werken. Hun behoeften en wensen staan centraal. De herstelgerichte benadering wordt toegepast in de nieuwe behandelstrategie FACT (Flexible Assertive Community Treatment).

Zeven regionale teams van ervaringsdeskundige experts deden afgelopen jaar onderzoek naar de ervaringen met FACT van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Het onderzoek kreeg financiële steun van  Stichting Achmea Gezondheidszorg en vond plaats bij 14 GGZ-instellingen in zes provincies. Carmen Verdoold, manager Inkoopstrategie van Zilveren Kruis: “De inbreng van cliënten is voor ons zeer waardevol. Wij zullen de aanbevelingen van de cliëntonderzoekers dan ook zeker ter harte nemen bij onze zorginkoop.”

Herstelgerichte zorg scoort hoger dan reguliere zorg

De centrale vraag in het onderzoek was: Hoe ziet optimale FACT zorg eruit volgens cliënten? Het merendeel van de geïnterviewde cliënten is zeer tevreden over de FACT behandeling. Cliënten die in het verleden een andere vorm van GGZ-zorg kregen, zijn meer tevreden over de hulp van het FACT team dan over de eerdere behandelingen. De cliëntonderzoekers roepen zorgaanbieders en zorgverzekeraars dan ook op om bij de zorg voor ernstig zieke GGZ-cliënten te kiezen voor een herstelgerichte benadering.

Het onderzoek laat zien dat nog niet alle FACT teams het tempo van de cliënt volgen, waarbij ze ondersteunen als dat gewenst is, zonder de regie over te nemen. Een aanbeveling is dan ook: train hulpverleners hierin, met behulp van ervaringsdeskundigen. Zoals een zorgmanager opmerkte: “Het is toch wel heel erg veel regelen vóór de cliënt. We gaan nog niet altijd naast de cliënt staan. Laat die nou eens vertellen wat hij of zij zelf wil, voordat je je mening klaar hebt.”

In een aantal onderzochte FACT teams zit een ervaringsdeskundige, iemand die eigen ervaringen inzet om cliënten te ondersteunen bij hun herstel. Cliënten zijn daar positief over. Het is een ‘maatje’, een hoopvol voorbeeld waaraan zij zich kunnen optrekken. Volgens een cliënt: “Zij begrijpt dingen veel sneller, omdat ze die vaak zelf ook heeft meegemaakt. Ze ziet veel eerder dan een hulpverlener als het weer bergafwaarts dreigt te gaan.” De onderzoekers zijn van mening dat in elk FACT team een ervaringsdeskundige moet zitten. Wat hen betreft zou de certificeringinstantie de aanwezigheid van een ervaringsdeskundige in het team zwaarder moeten laten wegen bij de certificering.

Download het volledige onderzoeksverslag FACTsheet-optimale-FACTzorg141215.pdf

Dit bericht is 6538 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail