Samenwerking UWV en GGZ bij re-integratie van mensen met psychische kwetsbaarheid

Facebooktwitterlinkedinmail

Reintegratie, werk

20 mei 2016 – UWV en GGZ Nederland gaan de komende jaren nauw samenwerken om meer mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen naar werk te begeleiden. Er komt een subsidie van 20 miljoen euro beschikbaar voor een periode van vijf jaar. Hiermee worden mensen via de beproefde IPS-methode (Individuele Plaatsing en Steun) intensief naar een baan begeleid en ook op de werkplek is ondersteuning aanwezig.

Gemeenten aangesloten
De aangekondigde samenwerking van UWV en GGZ Nederland vloeit voort uit het project ‘Mensenwerk’ van de ministeries van VWS en SZW. In alle arbeidsmarktregio’s van het land komen bijeenkomsten om de samenwerking en het ontwikkelen van een integrale aanpak verder gestalte te geven. Ook gemeenten en vertegenwoordigers van cliënten zijn hier bij betrokken. De eerste van 35 bijeenkomsten vond in Haarlem plaats.

Werk bevordert gezondheid
Volgens staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is de extra inzet hard nodig. Van alle groepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben mensen met psychiatrische aandoeningen de meeste problemen bij het vinden en houden van een baan. “Terwijl uit onderzoek blijkt dat werk juist de psychische gezondheid bevordert”, aldus Klijnsma.

Bijna 20% van de bevolking heeft een psychische aandoening, waarbij het in de meeste gevallen om lichte of matige stoornissen gaat die veelal goed behandelbaar zijn. Het overgrote deel van de mensen is dan ook prima in staat daarmee te werken en doet dat ook, soms met begeleiding en ondersteuning. Toch blijft de arbeidsparticipatie van mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen beduidend achter ten opzichte van andere groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ondanks de daling van het totale verzuim en de arbeidsongeschiktheid in ons land, neemt verzuim en arbeidsongeschiktheid door psychische klachten juist toe. Van de Wajongers en mensen in de WIA heeft 37% een psychische aandoening; van de mensen met een bijstandsuitkering gaat het voor zover bekend om ongeveer een kwart.

ROUTEWIJZERNAARWERK, re-integratie

Ook is de zogenoemde ‘Routewijzer‘ gelanceerd, een website van het Landelijk Platform GGz en de Landelijke Cliëntenraad (LCR) die bedoeld is om mensen met psychische stoornissen die graag willen werken van de juiste informatie te voorzien en in staat te stellen om de regie in eigen hand te nemen. Zie: http://www.routewijzernaarwerk.nl/.

Bron: gemeente.nu / ggznederland.nl 

Dit bericht is 4971 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail