Verbeteren veiligheid belangrijk voor goed werklimaat in de GGZ

Facebooktwitterlinkedinmail

agressie, veiligheid, zorg

8 oktober 2016 – GGZ-instellingen willen kwalitatief goede zorg leveren in een veilige omgeving. Een hanteerbare hoeveelheid patiënten is daarvoor van belang. Door verschillende oorzaken is de afgelopen jaren het budget voor de ggz niet helemaal ten goede aan de sector gekomen. Tegelijkertijd is door een forse toename van regeldruk en administratie de druk op werknemers erg hoog geworden.

GGZ-medewerkers geven hun werksituatie in de peiling van CNV Zorg en Welzijn een krappe zes, waar dit twee jaar geleden nog een zeven min was. Zestig procent van de deelnemers aan de peiling ervaart dat het aantal onveilige situaties in de ggz het afgelopen jaar is toegenomen. Als oorzaak wordt, naast  personeels- en beddentekort, ook genoemd dat de aard van de psychiatrische problematiek ernstiger is geworden. Ook de toename van administratieve lasten zorgt ervoor dat werknemers vinden dat het werk zwaarder is geworden.

Zorgaanbieders, overheid, zorginkopers en werknemers willen allen een toekomstbestendige ggz, waarin het voor medewerkers veilig en prettig werken is. GGZ Nederland is van mening dat al deze partijen hierin gezamenlijk hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Voldoende middelen en minder administratieve last voor de ggz zijn hiervoor randvoorwaarden. GGZ Nederland zet zich hiervoor maximaal in.

Ook is GGZ Nederland samen met andere branche- en beroepsorganisaties betrokken bij het actieplan ‘Veilig werken in de zorg’. Onderdeel van dit actieplan is de campagne ‘Duidelijk over agressie’, gericht op zorgmedewerkers en met als doel om agressie bespreekbaar te maken. Zorginstellingen zijn duidelijk: agressief gedrag tegen hulpverleners wordt niet geaccepteerd

Daarnaast vinden wij het nodig dat medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen en organisaties ruimte krijgen om het werk slimmer te organiseren. Dit is allemaal van belang voor een veiliger werkomgeving. Ook in de opleidingen moet er aandacht zijn voor veilig werken en de veranderingen in de sector.  Zeker gezien de verschuiving naar ambulante zorg en de toenemende ernst van problematiek bij patiënten.

Bron: ggznederland.nl

Dit bericht is 3509 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail