Regionale expertteams: snel actie voor kinderen en ouders bij complexe jeugdhulp

Facebooktwitterlinkedinmail

21 augustus 2018 – Kinderen, jongeren en ouders die vanwege een complexe zorgvraag vastlopen in de jeugdhulp kunnen sinds kort een beroep doen op regionale expertteams. Deze teams, met rechtstreekse aanspreekpunten, moeten ervoor gaan zorgen dat de benodigde hulp op korte termijn geregeld wordt. Het plan voor deze expertteams sluit aan bij het jarenlange pleidooi van MIND voor een zogenaamde ‘doorzettingsmacht’, waarmee snel in actie gekomen kan worden als kinderen en jongeren geen passende zorg krijgen.

Achtergrond
In de zomer van 2016 maakten de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en het ministerie van VWS afspraken over de implementatie van de doorzettingsmacht, op verzoek van cliënten- en ouderorganisaties. Gemeenten ontvingen hiervoor een handreiking. In de praktijk bleek echter dat veel gemeenten het niet geregeld kregen. Dit leidde tot een motie in de Tweede Kamer van Nine Kooiman (SP) en René Peters (CDA), die in juni 2017 werd aangenomen: er kwam een onderzoek naar het aantal gemeenten dat de doorzettingsmacht daadwerkelijk had geïmplementeerd. In april 2018 lieten de eerste resultaten van het onderzoek een grote variëteit zien in de wijze waarop deze implementatie gebeurde.

Stap voorwaarts
Landelijk wordt gepoogd om de doorzettingsmacht in te bedden in deze (boven)regionale expertteams. Recent publiceerde de VNG op haar website uitgebreide informatie over deze expertteams, evenals de specifieke contactgegevens per regio:

Vinger aan de pols
MIND is blij dat deze stap is genomen en hoopt dat kinderen, jongeren en hun ouders door middel van goede bereikbaarheid en passende acties nu sneller worden geleid naar de juiste hulp op de juiste plek. We blijven echter wel kritisch; gaat dit daadwerkelijk leiden tot snellere en meer passende zorg voor deze doelgroep? We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en blijven deze op regionaal niveau monitoren.

Bron: mindplatform.nl

Dit bericht is 4817 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail