Recht op uitkering blijft behouden, ook bij gedwongen ggz-opname

Facebooktwitterlinkedinmail

9 juni 2021 – Dinsdagmiddag 8 juni heeft de Tweede kamer het amendement aangenomen dat was ingediend door het lid Kwint (kamerstuk 35.667 nr. 8) gericht op het behoud van een uitkering bij een gedwongen opname. Hiermee wordt het recht op behoud van een uitkering tussen mensen met een gedwongen opname en een vrijwillige opname weer gelijk.

MIND en haar achterban zijn zeer opgelucht. Hiermee komt een einde aan de situatie dat mensen die (tijdelijk) gedwongen worden opgenomen, hun bijstand zien wegvallen. Regelmatig leiden zulke situaties tot schuldenproblematiek en dakloosheid , aldus Rutger Kips, ervaringsdeskundige bij MIND. Hij zag de gevolgen in de praktijk als straatadvocaat: veel mensen die na de gedwongen opname met onnodige schulden bleven zitten, of zelfs hun woning verloren hadden en als dakloze verder aan hun herstel moesten werken.

Achtergrond

Op basis van artikel 13 van de Participatiewet wordt in de huidige situatie mensen hun recht op bijstand ontnomen. Deze maatregel is eigenlijk bedoeld voor gedetineerden om te voorkomen dat hun uitkering tijdens detentie doorloopt. Maar in de praktijk wordt deze ook toegepast wanneer mensen op grond van de Wet Verplichte ggz worden opgenomen. MIND leverde hierover in februari dit jaar al input aan de Kamer en pleitte voor gelijke rechten voor mensen met een gedwongen opname als voor mensen met een vrijwillige opname. De Wvggz is gericht op herstel van de betrokkene aan wie verplichte zorg wordt opgelegd. Het ontnemen van het recht op een bijstandsuitkering voor de betrokkene werkt dit doel tegen.

Amendement Kwint

Initiatiefnemers van het amendement waren de SP, Groen Links, de PvdA, PVV en JA21. Indieners beogen met dit amendement te regelen dat bij gedwongen opname het recht op algemene bijstand behouden blijft. Zo wordt voorkomen dat mensen die gedwongen geholpen worden met hun geestelijke problemen na behandeling financiële problemen overhouden. De afgelopen weken riep MIND samen met de Stichting PVP, de Nederlandse ggz, V&VN, de NVvP in een gezamenlijke brief de Kamerleden op om het amendement te steunen. Dinsdagmiddag 8 juni werd het amendement aangenomen tijdens de stemming over de Wvggz na het plenaire debat dat 27 mei jl. werd gehouden. Hierbij de link naar alle behandelde kamerstukken.

Bron; persbericht

 

Dit bericht is 4807 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail