Mensen met hoogste nood wachten het langst in de ggz

Facebooktwitterlinkedinmail

19 november 2020 – Juist voor de mensen die de geestelijke gezondheidszorg het hardst nodig hebben, is de wachttijd het langst. Vandaag overlegt de tweede kamer over de ggz. De wachttijd voor de start van een behandeling is bij enkele aandoeningen inmiddels niet meer in aantal weken uit te drukken.

Mensen met bijvoorbeeld autisme worden geconfronteerd met een behandelwachttijden van een jaar. Achter de hoge wachttijdcijfers gaan schrijnende verhalen schuil van mensen die geen zorg krijgen en hun problemen zien verergeren. MIND wijst de Kamerleden op het belang van voldoende capaciteit voor complexe zorgvragen en goede afschaling van zorg.

De nieuwe aanpak van de stuurgroep wachttijden heeft belangrijke, positieve elementen. Wij zien een sterk gevoel van urgentie bij de Staatssecretaris. MIND draagt ook zelf bij met tijd, mankracht en overtuiging. Het is nu zaak om door te pakken, zodat patiënten en naasten echt resultaten gaan zien.

Meer capaciteit in ggz voor complexe zorgvragen
De wachttijden voor complexe ggz zijn niet alleen te lang, het is soms überhaupt moeilijk een geschikte plek te vinden. Mensen krijgen afwijzing na afwijzing omdat hun problematiek te complex zou zijn. Vaak hebben deze patiënten behoefte aan zorg waarin ruimte is voor veiligheid, structuur en het opbouwen van een langdurige vertrouwensrelatie. MIND wil dat in het toekomstige zorglandschap ggz een kwalitatieve en kwantitatieve analyse komt naar voldoende passende behandelplekken in de ggz.

Goed aanbod bij afschaling van zorg
Een andere manier om de wachttijden in te perken, is de zorg op tijd af te schalen en terugval te voorkomen. Dit kan alleen als er zorgvuldige afspraken zijn met huisartsen en voorzieningen in het sociaal domein. Er zijn meer herstelinitiatieven nodig om cliënten na hun klinische behandeling de nodige nazorg aan te bieden. De afspraken over versterking van initiatieven voor herstel en zelfregie in het hoofdlijnenakkoord ggz (HLA ggz) zijn onvoldoende nagekomen. Dat zelfde geldt voor de afspraken over terugkeergarantie naar de ggz. Zo komen cliënten met Ernstige Psychiatrische Aandoeningen (EPA) die na de behandeling een terugval krijgen, weer opnieuw op de wachtlijst te staan.

Lees de hele inbreng van MIND voor het Kamerdebat in de bijlage.

Bron: mindplatform.nl  

Dit bericht is 2244 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail