Reactie GGZNederland op uitzending Zembla over anorexia

Facebooktwitterlinkedinmail

17 oktober 2019 – In de uitzending ‘Gegijzeld door anorexia’ laat Zembla de gruwelijke worsteling zien van meisjes met anorexia en de machteloosheid van hun ouders. Ook voelbaar is de druk op de professionals die zich dag in dag uit inzetten voor de zorg van deze patiënten.

Zembla laat jongeren aan het woord die naast hun eetstoornis nog andere aandoeningen of problemen hebben, zoals autisme, een depressie of een onveilige thuissituatie. Het gaat om een kleine groep. In de praktijk herstelt gelukkig 75% van alle kinderen en jongeren van hun eetstoornis.

Betere zorg
De zorg aan kinderen en jongeren met een eetstoornis moet echter beter. Dit kan door het eerder herkennen van eetstoornissen, het verspreiden van kennis over effectieve behandelingen en het ontwikkelen van gecombineerde zorg als er sprake is van meerdere aandoeningen, bijvoorbeeld een eetstoornis en autisme. Daarnaast is snelheid geboden. Door sneller de juiste behandeling op de juiste plek te geven, wordt de prognose beter en kunnen patiënten herstellen van hun eetstoornis.

Minder lijden
K-EET is een door minister De Jonge opgerichte projectgroep waar experts op het gebied van eetstoornissen samenwerken aan oplossingen in de hele keten van eetstoornissen. Denk aan de lange wachttijden voor de klinische behandelplekken, de verwijsmogelijkheden na een opname en een actueel overzicht van het behandelaanbod zowel landelijk als regionaal.

Bestuurder Peter Dijkshoorn van GGZ Nederland en voorzitter van K-EET: “Mensen met een (potentiele) eetstoornis moeten eerder worden herkend, beter worden begrepen en eerder en beter worden behandeld. We willen echt een daling in het aantal zieke patiënten. Vroegtijdig herkennen en behandelen leidt tot minder lijden en minder maatschappelijke kosten.”

Cijfers anorexia
Er zijn in Nederland ongeveer 200.000 patiënten met een eetstoornis. De groep met anorexia nervosa is de kleinste groep met ongeveer 7.000 patiënten. Hoeveel daarvan jonger zijn dan 18 jaar is niet precies bekend. In 2017 werden 415 patiënten opgenomen voor een behandeling en 4.124 patiënten ambulant behandeld. Ongeveer 40% van de patiënten met anorexia nervosa geneest, 30% verbetert en 20% ontwikkelt een chronische eetstoornis. Ongeveer 10% van de patiënten overlijdt aan de gevolgen van de ziekte of door suïcide. Hiermee is anorexia de dodelijkste van alle psychiatrische stoornissen. Het beloop van de ziekte bij kinderen is gunstiger dan bij volwassenen: drie van de vier kinderen geneest. Des te belangrijker om zo snel mogelijk een goede behandeling aan te bieden bij kinderen en jongeren.

Dwangbehandeling
Behandelaars proberen in de behandeling van een eetstoornis dwangmiddelen altijd te vermijden en zullen goede (ethische) afwegingen maken voordat dwangbehandeling bij de rechter wordt aangevraagd. Bij de uitvoering van de dwangbehandeling worden de patiënt en de ouders zo veel mogelijk betrokken, zodat het zo menswaardig mogelijk, en liefst vrijwillig, kan worden uitgevoerd.
Cijfers over het aantal patiënten met een eetstoornis die in het kader van een dwangbehandeling worden vastgebonden (gefixeerd) zijn niet bekend, wel wordt geregistreerd hoe vaak fixatie voorkomt. Fixatie is voor zowel het behandelteam, de patiënt en naasten een ingrijpende dwangmaatregel. Je ontneemt iemands autonomie. Dit mag alleen wanneer er ernstig gevaar moet worden afgewend, voor de patiënt zelf of voor de omgeving. Voordat dit wordt ingezet, is alles geprobeerd om dit te voorkomen. En er wordt steeds opnieuw gekeken of het nog nodig is.

Kijk hier de aflevering van Zembla: Gegijzeld door anorexia terug. 

Bron: ggznederland.nl

Dit bericht is 4463 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail