Quickscan: hoe ervaren naasten van uw familiebeleid?

Facebooktwitterlinkedinmail

10 juli 2017 – Ypsilon werkt aan een quickscan waarmee naasten het familiebeleid van een instelling kunnen waarderen. Het gaat om een variant van de Quickscan GGZ ‘Werken met familie’, die sinds vorig jaar online in gebruik is.

De familievertrouwenspersoon signaleert in het LSFVP-jaarverslag 2016 dat de meeste instellingen wel actief zijn met het ontwikkelen van familiebeleid, maar dat dit niet overal leidt tot een betere houding ten opzichte van naasten. Soms is er een kloof tussen de intenties en de dagelijkse praktijk. Hoe goed een instelling haar procedures en protocollen ook voor elkaar heeft, het gaat er uiteindelijk om hoe naasten het familiebeleid in de praktijk ervaren.

De Quickscan GGZ is een praktisch hulpmiddel voor instellingen om de kwaliteit van het familiebeleid in kaart te brengen. De quickscan brengt behalve het beleid ook de dagelijkse gang van zaken in beeld. Tot nu toe was dat beeld eenzijdig: de quickscan werd alleen ingevuld door professionals. Daarom werkt Ypsilon aan een variant die door naasten wordt ingevuld. Daarmee ontstaat een instrument om de beleving van naasten meetbaar te maken en bespreekbaar binnen het team. Een vergelijking van de resultaten van professionals en naasten laat bovendien zien of die beleving overeenkomt met de intenties van het familiebeleid.

De Quickscan GGZ ‘Werken met familie’ werd in 2016 ontwikkeld door Ypsilon in samenwerking met Antes en Altrecht. In de Generieke module ‘Samenwerking en ondersteuning naasten’ wordt de quickscan genoemd als een van de instrumenten om de kwaliteit van het familiebeleid in een instelling te meten en te verbeteren.

Bekijk de quickscan op quickscanggz.nl >

Bron: lsfvp.nl

Dit bericht is 2673 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail