10 juli 2017 – Ypsilon werkt aan een quickscan waarmee naasten het familiebeleid van een instelling kunnen waarderen. Het gaat om een variant van de Quickscan GGZ ‘Werken met familie’, die sinds vorig jaar online in gebruik is. De familievertrouwenspersoon signaleert in het LSFVP-jaarverslag 2016 dat de meeste instellingen wel actief zijn met het ontwikkelen…

27 december 2016 – Goed familiebeleid is vanaf nu verplicht in GGZ-instellingen, mét structurele ondersteuning van familie en naasten. De samenwerking met en ondersteuning van familie en naasten is vanaf deze week verankerd in een kwaliteitsstandaard die te vinden is op de website van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ en van Ypsilon. Met de ‘generieke module’ gaat voor Ypsilon…