10 juli 2017 – Ypsilon werkt aan een quickscan waarmee naasten het familiebeleid van een instelling kunnen waarderen. Het gaat om een variant van de Quickscan GGZ ‘Werken met familie’, die sinds vorig jaar online in gebruik is. De familievertrouwenspersoon signaleert in het LSFVP-jaarverslag 2016 dat de meeste instellingen wel actief zijn met het ontwikkelen…

2 juni 2017 – Ypsilon kreeg zowel van het CZ Fonds als van de Vrienden van Ypsilon subsidie toegekend voor de ontwikkeling van een familieversie van de Quickscan GGZ. De Quickscan GGZ is een handig en toegankelijk online instrument dat Ypsilon vorig jaar voor hulpverleners ontwikkelde. Het biedt professionals, team en managers in de GGZ…