eigen bijdrage jeugdzorg , fysieke gezondheid, buitenhuisproject, informateur, tackle your tics, gedragstherapie ,tics, jeugdhulp, hervormingsagenda jeugd, jeugdbescherming, bijstandsgezinnen, jeugdautoriteit, jeugdhulp, psychotische ervaringen, wanen, hallucinaties, acute mentale hulp, armoede, jeugdhulp, het vergeten kind, KOPP/KOV, jeugdzorg, hoogspecialistische jeugdzorg, jeugdzorg, depressie, jeugdbeleid, kindermishandeling, jeugdwet, jeugdzorg, emergis,

21 oktober 2022 – Hallucinaties en wanen, zoals het horen van stemmen, werden lange tijd gezien als tekenen van ernstige psychiatrische ziektes. Uit epidemiologische studies blijkt echter dat deze verschijnselen verrassend vaak voorkomen in de algemene bevolking – vooral bij jongeren. Jongeren met zulke psychotische ervaringen zijn kwetsbaar voor een reeks negatieve gevolgen later in…

1 oktober 2018 – Jasper Looijestijn, psychiater bij PsyQ, promoveerde op 24 september in Groningen op zijn onderzoek naar nieuwe analysetechnieken om hallucinaties in de hersenen beter in beeld te brengen. ‘Stemmen horen’ is voor veel patiënten met schizofrenie een beangstigend symptoom van hun ziekte. Het staat hun normale functioneren vaak ernstig in de weg….

12 oktober 2017 – Hallucinaties, ofwel dingen zien, horen, ruiken of voelen die er niet echt zijn. Het klinkt heftig, maar dikke kans dat jij het ook weleens hebt. Sterker nog: 80 procent van de deelnemers aan een grootschalig onderzoek hallucineert soms – ook als ze nuchter zijn, zo meldt de NOS.  Dat komt uit…

30 september 2016 – Je ringtone horen terwijl je helemaal niet gebeld wordt, wegduiken voor een schaduw of iemand zien lopen die als je met je ogen knippert is verdwenen: hallucinaties zijn niet alleen voor spacende xtc-gebruikers of psychiatrische patiënten. Iedereen hoort of ziet weleens iets wat er niet is. Het Hersencentrum van het UMC Utrecht…

28 september 2016 – Nederlandse onderzoekers beginnen deze week met een groot onderzoek naar de vraag hoe hallucinaties ontstaan. De wetenschappers van het UMC Utrecht Hersencentrum schatten dat ongeveer 15 procent van de bevolking regelmatig dingen ziet of hoort die er niet zijn. Met een  online test en videogame willen ze achterhalen hoe dit soort hallucinaties…