MIND: hoog tijd voor kwaliteitskader langdurige ggz

Facebooktwitterlinkedinmail

21 april 2022 – MIND vindt het hoog tijd dat er een kwaliteitskader voor de langdurige ggz komt. Dit kwaliteitskader kan helpen om de zorg, de leefomstandigheden en het leefklimaat binnen de langdurige ggz en beschermd wonen te verbeteren. De gehandicaptenzorg kan een voorbeeld zijn. Daar is een kwaliteitskader ontwikkeld op basis van een gedeelde visie en gedeelde kernwaarden.

Vanaf 2021 kunnen volwassen ggz-cliënten toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg. Dit maakt de wens voor een kwaliteitskader actueel, want dat kan kwaliteitsverbetering binnen de ggz-Wlz aanjagen. Toch is de wens dat het kwaliteitskader ook geldt voor langdurige zorg binnen de Zorgverzekeringswet of Wmo. De kernwaarden voor goede langdurige ggz zijn immers altijd gelijk. Het kader hoeft zich evenmin te beperken tot verblijfszorg, het kan ook (langdurige) ambulante zorg en ondersteuning omvatten. Waarden als herstel, ontwikkeling en participatie dienen centraal te staan. Tegelijk zijn waarden als continuïteit, veiligheid en presentie belangrijk.

Op 21 april debatteert de Tweede Kamer over langdurige zorg. Voor dat debat heeft MIND in een brief aan Kamerleden gevraagd de ontwikkeling van een kwaiteitskader langdurige ggz te ondersteunen. MIND, de Nederlandse ggz en Valente staan klaar om met het kwaliteitskader te beginnen, er is alleen nog geen geld om dat te doen. De hoop is dat het Ministerie van VWS hier financieel aan wil bijdragen.

In de brief aan de Tweede Kamer gaat MIND verder in op onder meer eigen bijdragen in de Wlz, participatie van cliënten en naasten, en gespecialiseerde cliëntondersteuning.

Meer informatie
Lees de brief van MIND aan de Tweede Kamer

Bron: mindplatform.nl

Dit bericht is 1570 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail