Pro Persona wil peer-to-peer coaching voor alle regiebehandelaren

Facebooktwitterlinkedinmail

18 juni 2019 –In de ziekenhuiszorg is het al jaren gemeengoed: de medisch specialist evalueert zijn functioneren regelmatig en werkt voortdurend  aan zijn persoonlijke ontwikkeling. Vanaf 2020 geldt deze eis voor alle medisch specialisten, dus ook in de GGZ. Je  moet vanaf volgend jaar kunnen aantonen dat je deelneemt aan een IFMS-systeem bij (her)registratie in het BIG-register. IFMS staat voor Individueel Functioneren Medisch Specialisten. Het is een vorm van peer-to-peer coaching. De Gelderse GGZ-aanbieder Pro Persona is overtuigd van IFMS en is er al langere tijd mee bezig.

Pro Persona gaat een stap verder: niet alleen medisch specialisten, maar alle regiebehandelaren moeten uiteindelijk kunnen meedraaien. Met meer dan 3000 medewerkers en vestigingen in Arnhem, Ede, Nijmegen en Tiel is Pro Persona een grote speler in de (forensische) GGZ. Om die positie te behouden is het belangrijk continu te investeren in de ontwikkeling van zorgprofessionals en de kwaliteit van zorg.

Motivatie op inhoud
Vanuit die drijfveer is het balletje gaan rollen, vertelt HR-adviseur Susan Winkens:’Al geruime tijd voor dat bekend werd dat de verplichting voor de BIG-registratie zou gaan gelden, waren wij al bezig met IFMS. Omdat we geloven dat met deze methode onze behandelaren hun ontwikkeling naar een hoger plan kunnen tillen. We merkten in de praktijk dat het lastig was voor lijnmanagers om behandelaren te coachen en stimuleren in hun inhoudelijke ontwikkeling. De behoefte ontstond om feedback en dialoog veel meer tussen behandelaren onderling te organiseren. De eerste pilot in de regio Nijmegen is een succes gebleken’.

IFR voor en door behandelaren
De peer-to-peer coachingsmethode, die bij Pro Persona de iets aangepaste benaming ‘Individueel Functioneren Regiebehandelaren (IFR) heeft meegekregen, werkt als volgt: de regiebehandelaar ontvangt via vragenlijsten feedback van collega’s. Deze bespreekt hij met een externe coach. Dit gesprek levert de input op voor een persoonlijk ontwikkelingsplan. Een speciaal softwarepakket ondersteunt het hele proces. Winkens:’We wilden niet dat IFR een afvinklijstje wordt. We willen de continue ontwikkeling van onze professionals faciliteren. Daarom willen deze cyclus eens per 2 jaar doorlopen, in plaats van de wettelijk minimale frequentie van 5 jaar’.
Belangrijk uitgangspunt is dat leidinggevenden geen toegang hebben tot de dossiers. De informatie kan op geen enkele manier gebruikt worden voor het beoordelen van het functioneren. Het is echt iets van de behandelaren zelf.

Feedback organiseren
De eerste pilot onder de psychiaters in Nijmegen is succesvol verlopen. De reacties waren overwegend positief. Een van de deelnemers aan de pilot was psychiater Annemarie van der Meij. Zij ziet een duidelijke meerwaarde in IFMS:’Na verloop van tijd krijg je als medisch specialist weinig feedback meer. Tijdens de opleiding krijg je bijvoorbeeld nog volop reactie op je handelen. Maar geleidelijk wordt dat steeds minder. Als regiebehandelaar zit je toch in een leidende positie. Met IFMS hebben we een mooi instrument om het elkaar aanspreken en het geven van feedback te bevorderen. En het leuke was: de anonimiteit die gewaarborgd is in deze methode, werd vaak met wederzijds goedvinden ter zijde geschoven. We stapten op elkaar af en er ontstond een gesprek.’

Uit de evaluatie kwamen wel een aantal belangrijke punten voor het vervolg naar voren. Door het werken met verschillende respondentgroepen bleek in de praktijk dat anonimiteit niet altijd 100% is gewaarborgd. Ook zouden vragenlijsten aangepast moeten worden aan de specifieke aard van de andere functies die regiebehandelaar kunnen zijn: klinisch psycholoog, gz-psycholoog en verpleegkundig specialist.

Uitbreiding van het peer-to-peer coachingstraject naar de andere regio’s van Pro Persona is, na akkoord van de OR, eerst gericht op de medisch specialisten. Daarna volgen de andere regiebehandelaren.

Bron: persbericht

Dit bericht is 3046 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail