leidinggevenden, psychologische veiligheid, jobcoach, IPS

18 juni 2019 –In de ziekenhuiszorg is het al jaren gemeengoed: de medisch specialist evalueert zijn functioneren regelmatig en werkt voortdurend  aan zijn persoonlijke ontwikkeling. Vanaf 2020 geldt deze eis voor alle medisch specialisten, dus ook in de GGZ. Je  moet vanaf volgend jaar kunnen aantonen dat je deelneemt aan een IFMS-systeem bij (her)registratie in…