Praktijkondersteuner Jeugd: minder doorverwijzingen en sneller hulp

Facebooktwitterlinkedinmail

 20 maart 2018 – Door een goede samenwerking tussen wijkteams en huisarts kunnen kinderen tijdig de juiste hulp krijgen, worden ze niet onnodig doorverwezen of krijgen juist snel specialistische hulp als dat nodig is. De Praktijkondersteuner Jeugd bij de huisarts (POH-jeugd) is een spil in deze samenwerking door zijn ervaring, inzicht in jeugdproblematiek en samenwerking in de wijk(teams). Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek in opdracht van de NVO, de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen. De NVO pleit, conform de aanbevelingen van het onderzoek, voor richtlijnen en de ontwikkeling van een toegespitste opleiding.

Het onderzoek
“Met de Praktijkondersteuner Huisarts-Jeugd  (POH-Jeugd) willen wij ervoor zorgen dat je bij de toegang naar de jeugdhulp een filter neerzet in de persoon van een orthopedagoog of een psycholoog. Deze kan heel goed  beoordelen wat er met een kind aan de hand is en wat er moet gebeuren. Hoe beter je de triage aan de voorkant doet, hoe effectiever.”

Deze quote komt uit het onderzoeksrapport ‘De Praktijkondersteuner Huisarts-Jeugd (POH-jeugd), een verkennende studie’, uitgevoerd in opdracht van de NVO  door de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met Accare en Molendrift.

Uit het Groningse onderzoek blijkt dat de functie van Praktijkondersteuner Jeugd bij de huisarts  volop in ontwikkeling is. Verschillende regio’s in het land doen ervaring op met een POH-Jeugd. De POH-Jeugdfunctie wordt uitgevoerd door zowel HBO- als WO-geschoolde hulpverleners, met overwegend veel ervaring in de Jeugd-GGZ of Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Een goede samenwerking met de huisartsen is daarbij cruciaal. Over het algemeen zijn huisartsen en POH-jeugd positief over hun onderlinge samenwerking. De meerwaarde van de Praktijkondersteuner Jeugd bij de huisarts is de aandacht voor de opvoedingsrelaties en de specifieke kennis die de POH-Jeugd heeft van specifieke zorgaanbieders en zorgmogelijkheden in de regio. De opstellers van deze verkennende studie pleiten ervoor de kwaliteit van de functie nog beter te borgen. Dat kan door een specifieke opleiding tot POH-Jeugd en door de ontwikkeling van richtlijnen.

Evaluatie Jeugdwet
Ook in de Eerste evaluatie  Jeugdwet komt de waardering voor de Praktijkondersteuner Jeugd bij de huisarts  op meerdere plekken terug. In bepaalde regio’s is al gebleken dat de inzet van een Praktijkondersteuner Jeugd leidt tot een vermindering in doorverwijzingen naar specialistische jeugdhulp en besparingen op het budget voor jeugdhulp.

Vervolg
Naast de huisarts spelen lokale teams een cruciale rol bij de toegang tot de jeugdhulp. De NVO pleit voor een goede samenwerking tussen wijkteams en huisarts zodat kinderen de juiste hulp tijdig krijgen, niet onnodig worden doorverwezen of juist snel specialistische hulp krijgen als dat nodig is. De Praktijkondersteuner Jeugd kan hierin van toegevoegde waarde zijn. Samen met andere beroepsverenigingen wil de NVO de komende periode benutten om het onderzoek onder de aandacht te brengen van gemeenten en huisartsen. De NVO hoopt daarmee te bevorderen dat meer gemeenten ertoe overgaan een POH-functie in het leven te roepen.

Bron: nvo.nl

Dit bericht is 2697 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail