Beeldende therapie blijkt effectief bij persoonlijkheidsproblematiek

Facebooktwitterlinkedinmail

19 maart 2018 – Suzanne Haeyen, beeldend therapeut bij Scelta, expertisecentrum voor persoonlijkheidsproblematiek, onderdeel van GGNet en hoofddocent bij de opleiding Creatieve Therapie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, promoveerde op 14 maart bij de Radboud Universiteit te Nijmegen op de ‘Effecten van beeldende therapie bij mensen met persoonlijkheidsstoornissen cluster B/C’. Op basis van gerandomiseerd onderzoek (RCT) toont zij voor het eerst wetenschappelijk aan dat beeldende therapie werkt bij cliënten met emotioneel-impulsieve, angstig-vreesachtige persoonlijkheidsstoornissen. De onderzochte interventie is relatief kortdurend (10 weken) en leidt tot vermindering van symptomen.

Innovatief onderzoek effect beeldende therapie
Mensen met persoonlijkheidsstoornissen hebben veel problemen op verschillende levensgebieden zoals relaties of werk met ook maatschappelijke gevolgen. Zij volgen meestal jarenlang behandeling en beeldende therapie maakt daar vaak deel van uit. Onderzoek op het gebied van het effect van deze vorm van therapie is echter schaars, zelfs wereldwijd. Dit onderzoek van Suzanne Haeyen is innovatief en is de eerste serieuze poging om de effecten van beeldende therapie te verkennen.

Reductie problematiek en versterking welbevinden
Een variatie aan onderzoeksmethoden, waaronder een RCT met een controlegroep, toont aan dat het voor cliënten gaat om de volgende gunstige effecten van beeldende therapie:

  • Vermindering van algemeen psychisch disfunctioneren en specifieke symptomen van persoonlijkheidsstoornissen – impulsiviteit, onthechtheid, kwetsbaarheid en (zelf)bestraffend gedrag.
  • Bevordering van positieve emoties en gedragingen – aangename gevoelens, spontaniteit en zelfregulatie- en versterking van welbevinden.
  • Makkelijker accepteren van onaangename innerlijke gedachten, gevoelens en fysieke sensaties.

Cliënten hebben baat bij beeldende therapie
Haeyen concludeert ‘’Nu blijkt dat deze cliëntengroep aantoonbaar baat heeft bij beeldende therapie is nader onderzoek naar onderliggende mechanismen noodzakelijk. Ondertussen is het voor de geestelijke gezondheidszorg raadzaam deze vorm van behandeling vaker aan te bieden. Zeker met het oog op het behalen van goede resultaten in een korte tijd’’.

De kracht van beeldende therapie
Suzanne Haeyen vat de kracht van beeldende therapie als volgt samen: ’’Beeldende therapie biedt een directe, ervaringsgerichte therapeutische ingang om contact te kunnen leggen met de cliënt en diens problemen. Hierbij maakt de beeldend therapeut gebruik van de kwaliteiten van beeldende materialen, het beeldend proces en het beeldend werkstuk.” Beeldende therapie komt in dit onderzoek naar voren als goed passend bij en aansluitend op de kernproblemen van cliënten met persoonlijkheidsstoornissen, het biedt een specifieke weg naar meer bewust zijn van emoties en draagt bij aan constructieve emotieregulatie.

Bron: persbericht

Dit bericht is 9003 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail