POH jeugd GGZ verbindt huisartsen met sociaal domein

Facebooktwitterlinkedinmail

jeugdzorgg
29 januari 2016 – De inbedding van jeugd GGZ in de huisartsenpraktijk kan een verrijking van het zorgaanbod zijn. Dat heeft een pilot van Huisarts en Zorg (HenZ) in de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden ruim een jaar geleden uitgewezen. Een artikel over deze pilot verscheen op 24 juni 2015 op Zorgenz. Nu komt er een vervolg met een POH jeugd, zo meldt GGZtotaal.nl 

“We hopen binnenkort met een pilot te starten met als doel het domein van de huisartsenzorg en het sociale domein met elkaar te verbinden, zodat kinderen en jongeren directer de juiste hulp krijgen”, verklaart Patricia van der Wiel, beleidsmedewerker kwaliteit en projecten bij HenZ, dat in Gorinchem is gevestigd.

Binnen de praktijk behandeld
In de eerste pilot konden zes huisartsenpraktijken in en rond Gorinchem acht maanden gebruikmaken van extra lange huisartsconsulten van 40 minuten (‘scharnierconsulten’) en vier tot acht uur per week een POH jeugd GGZ inzetten. Op deze manier hebben ze ongeveer de helft van de jongeren met psychische klachten binnen de praktijk behandeld. Dit leidde niet tot meer verwijzingen of het voorschrijven van meer psychofarmaca. Bij jongeren die nog werden doorverwezen, was volgens de zorgverleners wel de kwaliteit van de verwijzing verbeterd. In de evaluatie is NIVEL positief over de rol van huisartsen in het signaleren en behandelen van jeugd met lichte psychosociale problematiek. Ook de jongeren en hun ouders waren tevreden over de geleverde zorg.

Samen broeden op een domeindoorbrekend idee
Hoe is het verder gegaan, na afloop van deze pilot? Patricia van der Wiel: “In het eerste kwartaal van 2015 was er sprake van een uitloop en hebben we alle geïndiceerde kinderen nog zorg geboden. We zijn gesprekken gaan voeren met gemeenten en zorgverzekeraar. Hoe kunnen we de inzet van POH jeugd structureel inbedden? Hoe wordt dat gefinancierd? Inmiddels hadden de gemeenten sociale wijkteams opgezet met daarin jeugdprofessionals. Ook nog een POH jeugd in de huisartsenpraktijk financieren zou dubbelop zijn en bovendien waren er nog geen ervaringen opgedaan met het werken in de sociaal teams. Daarbij ziet de zorgverzekeraar de POH GGZ als een hulpverlener voor patiënten van 0-100 jaar, dus inclusief jeugd.” In overleg met de gemeente Lingewaal en Lingewaalse huisartsen werd op een domeindoorbrekend idee gebroed: het verbinden van de huisartsen- en sociale zorg.

Bekend gezicht worden voor huisartsen én jeugdprofessionals
De gemeente Lingewaal is bezig een POH jeugd GGZ aan te stellen die zowel in twee huisartsenpraktijken als in het sociaal team Lingewaal gaat werken. Deze POH gaat vermoedelijk per 1 maart a.s. starten en wordt betaald door de gemeente Lingewaal. Hiervoor heeft de ROS Stichting OOGG een projectplan geschreven.
De POH jeugd GGZ gaat zowel huisartsenzorg als zorg in het sociale domein leveren en is dus zowel werkzaam in de praktijk als lid van het sociaal team. De POH-Jeugd GGZ wordt ingezet als verbindingsofficier tussen de twee werelden, met als doel deze vaker en succesvoller te laten samenwerken. Dat zou moeten resulteren in directer de juiste hulp voor het kind. Een van de huisartsen uit Lingewaal heeft al meegedaan aan de eerdere pilot in Gorinchem, zodat nog maar één huisarts bijgeschoold hoeft te worden.
Patricia van der Wiel: “Het gaat vooral om het verbeteren van de onderlinge communicatie, zodat er contact plaatsvindt. Daar schort het nu aan. Gewoon om de hoek zitten in de huisartsenpraktijk, een bekend gezicht worden voor zowel jeugdprofessionals als huisartsen en elkaar ontmoeten bij het koffiezetapparaat worden hopelijk succesfactoren van deze pilot.”

Corina de Feijter

Bron: ggztotaal.nl 

Dit bericht is 2746 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail