Persoonlijk welzijn jongvolwassen voor het eerst lager dan 25-plussers

Facebooktwitterlinkedinmail

14 november 2022 – Het aantal jongvolwassenen dat hun persoonlijk welzijn een 7 of hoger geeft, is gedaald van 70 procent in 2020 naar 63 procent in 2021. Hun persoonlijk welzijn nam het meest af op het gebied van vertrouwen in instituties, het sociale leven en gezondheid. Dat meldt het CBS in de Landelijke Jeugdmonitor 2022.

Het is voor het eerst sinds de start van de meting in 2013 dat jongeren van 18 tot 25 jaar minder vaak een hoog persoonlijk welzijn rapporteren dan 25-plussers. Vrouwen scoren daarbij lager dan mannen; 53 procent van hen heeft een minder hoog persoonlijk welzijn, tegenover 73 procent van de mannen.

De grootste afname ligt bij het vertrouwen in instituties zoals de Tweede Kamer, rechters en de politie. Waar in 2020 64 procent van de jongvolwassenen op dat gebied een hoog persoonlijk welzijn had, was dat in 2021 52 procent.

Minder vaak sociaal contact
Het sociaal leven kreeg van 72 procent van de jongvolwassenen in 2021 een 7 of hoger. In 2020 was dat nog 80 procent. Jongvolwassenen hadden in 2021 minder vaak wekelijks contact met familie, vrienden of buren dan in eerdere jaren. Vooral het percentage dat regelmatig contact had met vrienden is lager dan in eerdere jaren.

Het aandeel jongvolwassenen dat tevreden is met hun psychische gezondheid nam af van 74 procent in 2020 naar 68 procent in 2021.

Belemmerd door lockdowns
‘Deze cijfers laten een patroon zien dat we uit andere onderzoeken herkennen’, zegt Anita Kraak van het NJi. ‘2021 was het jaar van de lockdowns. Bij de ontwikkeling van jongvolwassenen hoort eropuit trekken, andere mensen ontmoeten en experimenteren. En dat is precies wat ze niet konden door corona. Dat dat invloed heeft op hun welbevinden is goed te verklaren.’

‘Corona was een vergrootglas’, vervolgt Kraak. ‘We leven in een samenleving die uitdraagt: als je iets wil, dan kan het. En als het niet lukt, ligt het aan jou en moeten we dat verhelpen. Alledaagse twijfels en onzekerheden worden dan een probleem. Maar zoals koningin Máxima al schreef in haar brief aan jongeren: niet elke dag hoeft een tien te zijn en niet alles wat je doet hoeft te lukken.’

Perfecte plaatje
‘Het geloof in de maakbaarheid van het perfecte plaatje staat haaks op de realiteit. Jongeren worden geconfronteerd met grote maatschappelijke opgaven die helemaal niet simpel oplosbaar zijn, bijvoorbeeld de klimaatcrisis en de oorlogsdreiging vanuit Oekraïne. Dat roept fundamentele vragen op: In welke samenleving willen we dat de generatie van de toekomst opgroeit? Welke waarden zijn daarin cruciaal? En dragen we daar met de huidige beleidskeuzes optimaal aan bij?’

Bron: nji.nl / cbs.nl 

Dit bericht is 966 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail