19 februari 2018 – Het blijkt erg lastig om iets te doen aan het probleem van kinderen die langdurig niet naar school gaan. Het aantal thuiszitters (leerlingen die langer dan drie maanden geen onderwijs krijgen) is vorig jaar niet gedaald. Het kabinet wil dat over twee jaar geen enkel kind lan…

8 augustus 2017 –  Marieke Stolte, moeder van een dochter met autisme, start in Culemborg een nieuwe opvang voor kinderen die door hun autisme niet naar school kunnen. Voor haar dochter en twaalf andere thuiszitter heeft zij Linawijs bedacht.  Het initiatief wordt met veel enthousiasme ontva…

16 december 2016 – Om meer kinderen met een psychische of fysieke beperking toch naar school te laten gaan wil staatssecretaris Dekker de Leerplichtwet aanpassen. Te veel kinderen zitten nu thuis, vindt hij. In de wet komt nu een verplichting tot overleg met andere scholen, zo meldt de NOS.…