Oorzaken van ernstige depressies moeilijk te ontrafelen

Facebooktwitterlinkedinmail

17 augustus 2021 – Ernstige depressies zijn de grootste oorzaak van de wereldwijde ziektelast. Helaas zijn de farmacologische standaardbehandelingen niet altijd effectief. Gecombineerd met de heterogeniteit van de patiëntenpopulatie geeft dit aan dat er waarschijnlijk niet één biologische stoornis, zoals verstoorde serotoninehuishouding, is die ten grondslag ligt aan depressie bij alle patiënten. De potentiële risicofactoren voor depressie variëren van genetische en omgevingsvariabelen tot verschillende soorten biologische verstoringen.​

In het eerste deel van haar proefschrift biedt Beijers meer inzicht in het ontstaan van depressie door gebruik te maken van rijke datasets en nieuwe methodologie om te onderzoeken welke risicofactoren de belangrijkste voorspellers zijn depressie. Het voorkomen van depressie in de familie was een belangrijke risicofactor voor zowel nieuwe als terugkerende depressies. Dit proefschrift toonde ook aan dat de genderkloof in de prevalentie van depressie op jonge leeftijd ontstaat en gedurende het hele leven stabiel blijft. In het tweede deel van dit proefschrift onderzocht Beijers of en hoe goed studies op basis van biologische gegevens de ontdekking van meer homogene subtypes van ernstige depressie mogelijk maken.

De resultaten gaven aan dat hoewel subtypering op basis van etiologie en pathofysiologie veelbelovend lijkt, er nog geen definitieve conclusies kunnen worden getrokken. Dit soort onderzoek naar subtypering is een zeer ingewikkelde onderneming is die uitgebreide en kostbare gegevensverzameling vereist, evenals complexe onderzoeksmethoden die de evaluatie van de robuustheid van de modelresultaten mogelijk maken.​

Datum: 26 augustus 2021
Tijd: 09:00
Locatie: Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen
Adres: Broerstraat 5 te Groningen​​​

CV Lian Beijers 
Lian Beijers (1990) studeerde Biologie aan de Wageningen University & Research. Halverwege haar master Biologie stapte ze over naar de onderzoeksmaster Klinische Psychosociale Epidemiologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens haar studie voltooide ze de Honours College-track over leiderschap en was ze betrokken bij het onderwijs aan bachelorstudenten, verschillende onderzoeksprojecten, en de opleidingscommissie van haar master. In 2017 startte zij haar promotieonderzoek bij het Interdisciplinair Centrum Psychopathologie en Emotieregulatie (ICPE, Afdeling Psychiatrie, Universitair Medisch Centrum Groningen) onder begeleiding van Robert Schoevers, Klaas Wardenaar en Hanna van Loo. De titel van haar proefschrift luidt: Parsing the heterogeneity of major depression. Biological subtyping and other statistical approaches to unravel the causes of Major Depression.

Bron: umcg.nl

 

Dit bericht is 2461 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail